top of page

Novice

Volitve v državni svet 2017

Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov delodajalcev, predstavnikov delojemalcev, predstavnikov kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter predstavnikov negospodarskih dejavnosti bodo v četrtek, 23. 11. 2017. Socialna zbornica Slovenije predstavlja po 34. členu Zakona o državnem svetu volilno bazo kot predstavnica poklicne organizacije – zbornice.

Socialna zbornica Slovenije v nadaljevanju objavlja: - Javni poziv za pripravo predlogov za volitve državnega svetnika/državne svetnice, ki bo zastopal/a interese socialnega varstva - Sklep o začetku volilnega postopka za izvedbo volitev elektorjev in predstavnika Socialne zbornice Slovenije za člana državnega sveta - Pravila o izvolitvi predstavnikov v volilno telo za volitve članov državnega sveta in določitvi kandidatov za člane državnega sveta - obrazca za kandidaturo: a) Predlog kandidature predstavnika za člana Državnega sveta za področje socialnega varstva za mandatno obdobje 2017-2022 (Obr. SZS PDS 1) in b) Podporno mnenje k predlagani kandidaturi za člana Državnega sveta – predstavnika za področje socialnega varstva (Obr. SZS PDS 2)

Rok za posredovanje predlogov je 17. 10. 2017 do 12.00 ure ne glede na način prispetja.

Dokumenti:

Arhiv
bottom of page