top of page

Novice

Projektni sestanek v Nemčiji

V okviru projekta »Celostni pristop za uspešno integracijo migrantov« smo med 18. in 20. oktobrom 2017 imeli tretji sestanek projektnih partnerjev, v Stuttgartu v Nemčiji. Na sestanku smo oblikovali in dogovorili pripravo projektnih rezultatov, in sicer: dokončno oblikovanje programa poklicnega izobraževanja in usposabljanja strokovnjakov različnih področij za delo z migranti; posodobitev kataloga znanja za preverjanje strokovne usposobljenosti za strokovne sodelavce na področju dela z migranti; dokončanje oblikovanja strokovnih izhodišč za novo poklicno kvalifikacijo »kulturni mediator«; oblikovanje vodnika usposabljanja trenerjev/izvajalcev usposabljanja ter oblikovanje in vzpostavitev modela koordinacijske mreže strokovnjakov za integracijo migrantov s pilotnim preverjanjem. V novembru, decembru in januarju začnemo z izvajanjem pilotnih projektov programa usposabljanja in koordinacijske mreže.

Pilotni projekt programa izobraževanja bo v Sloveniji izveden decembra 2017, od 12. do 13. 12. 2017, na Hrvaškem in v Nemčiji pa bo izveden januarja 2018.

Arhiv
bottom of page