top of page

Novice

Pilotni projekt programa izobraževanja "Celostni pristop za uspešno integracijo migrantov&quot

V okviru projekta "Celostni pristop za uspešno integracijo migrantov" smo od 12. do 13. decembra 2017 imeli prvi pilotni projekt programa izobraževanja.

Glavni cilj izobraževanja je bil razvoj dodatne strokovne usposobljenosti strokovnih delavcev, sodelavcev ter vseh, ki delajo na področju integracije migrantov in beguncev. Poudarek je bil na zagotavljanju dodatnih kompetenc s področja socialne integracije, kulturne mediacije in senzibilizacije, dela v skupnosti, izobraževanja, dela in zaposlovanja ter psihosocialne podpore in pomoči na področju integracije migrantov in beguncev.

Ciljna skupina so bili strokovni delavci, strokovni sodelavci, laiki in prostovoljci s področja socialnega varstva, mednarodne zaščite, izobraževanja, zdravstvenega varstva, javne uprave, organizacij civilne družbe, zaposlovanja in pravosodja, ki že ali bodo še naprej sodelovali v integracijskih procesih migrantov in beguncev z različnih področij strokovnega delovanja. Izobraževanja se udeležilo 41 oseb.

Izobraževanje, ki je v pilotni izvedbi zastavljeno kot dvodnevni program usposabljanja, bo v sklopu projekta izvedeno tudi v partnerskih organizacijah na Hrvaškem in v Sloveniji.

Arhiv
bottom of page