top of page

Novice

Volitve članov Skupščine Socialne zbornice Slovenije in njenih organov za mandatno obdobje 2018 - 20

Delo Skupščine Socialne zbornice Slovenije in njenih organov v mandatnem obdobju 2014 – 2018 se zaključuje. Na skupščini zbornice, ki bo 22. 3. 2018 bodo izvedene volitve članov skupščine zbornice in njenih organov za mandatno obdobje 2018 – 2022. V skladu s Statutom Socialne zbornice Slovenije z dne 14. 3. 2017 ima skupščina 60 članov, od tega 30 stalnih predstavnikov individualnih in 30 pooblaščenih predstavnikov kolektivnih članov. Zato vas pozivamo, da podate predloge za imenovanje v skupščino zbornice in predloge za imenovanje v posamezne organe skupščine.

Socialna zbornica Slovenije v nadaljevanju objavlja:

  • Poziv članicam in članom zbornice za pripravo predlogov za imenovanje v organe zbornice za pripravo redne volilne Skupščine Socialne zbornice Slovenije,

  • Sklep o volitvah članov Skupščine Socialne zbornice Slovenije in njenih organov za mandatno obdobje 2018 – 2022,

  • Obrazce za pripravo predlogov za imenovanje v organe zbornice:

  1. Sklep o izvolitvi individualnega člana Skupščine Socialne zbornice Slovenije za mandatno obdobje 2018 – 2022 (Obr. SZS-V-I/IND),

  2. Sklep o imenovanju predstavnika kolektivnega članstva za člana Skupščine Socialne zbornice Slovenije za mandatno obdobje 2018 - 2022 (Obr. SZS-V-I/KOL),

  3. Predlog kandidature v organe Socialne zbornice Slovenije za mandatno obdobje 2018 – 2022 (Obr. SZS-V-II),

  4. Soglasje kandidatke/kandidata k predlagani kandidaturi za organe Socialne zbornice Slovenije za mandatno obdobje 2018 – 2022 (Obr. SZS-V-II/2),

  5. Podporna izjava k predlagani kandidaturi za predsednika/co in podpredsednika/co Socialne zbornice Slovenije za mandatno obdobje 2018 – 2022 (Obr. SZS-V-II/1).

Rok za posredovanje pisnih predlogov je 31. 1. 2018. Predloge pošljite v zaprti kuverti s pripisom KANDIDACIJSKI POSTOPEK! na naslov: Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana.

Dokumentacija:

Arhiv
bottom of page