top of page

Novice

Dom starejših občanov Ilirska Bistrica- programi izobraževanja in osveščanja »Več in še več o demenc

Socialna zbornica Slovenije je uspešno izvedla izobraževanje »Več in še več o demenci« v tretji statistični regiji Republike Slovenije, in sicer v primorsko notranjski statistični regiji, ki je potekalo med 15. in 17. 2. 2018, v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica. Zahvaljujemo se celotnemu timu zaposlenih doma, ki so pripomogli k uspešni organizacijski izvedbi programa izobraževanja.

Predavanja, ki jih izvajajo strokovnjaki s področja aspektov socialnega dela, psihiatrije, nevrologije, zdravstvene stroke na primarni ravni, socialno gerontoloških aspektov, aspektov institucionalnega varstva starejših, aspektov pomoči družini na domu oz. socialne oskrbe ter aspektov skupin za samopomoč in prostovoljnega dela sproti spremljamo na zbornici preko elektronskih evalvacijskih vprašalnikov.

V nadaljevanju vam posredujemo odzive iz anketnih vprašalnikov:

''Predavanje mi je dalo veliko koristnih nasvetov glede demence, najbolj pa to, da sedaj bolj razumem ljudi z demenco in tudi bolj znan mi je način, kako se soočiti s tako osebo in na kak način se ji približati.''

''Izobraževanje je pomembno tako za laike, ki se z demenco srečujejo v domačem okolju, kakor za strokovne delavce, ki se z demenco srečujejo pri svojem delu. Pestrost zornih kotov, iz katerih je bil predstavljen pogled na aktualno problematiko je bila res vrhunska.''

Prihajajoče izvedbe izobraževanj so vam na voljo na povezavi https://www.szslo.si/izobrazevalni-center . V februarju nadaljujemo z izvedbo v Sončnem domu Maribor, v Podravski statistični regiji med 22. in 24. februarjem in v marcu v Domu starejših na Fari, v Koroški statistični regiji, med 15. In 17. marcem.

Vljudno vabljeni.

Arhiv
bottom of page