top of page

Novice

Delovno srečanje za ustanovitev Sekcije organizacij, ki delajo na področju integracije migrantov

Socialna zbornica Slovenije je organizirala delovno srečanje glede ustanovitve nove Sekcije organizacij, ki delajo na področju integracije migrantov. Srečanje je bilo v torek, dne 27. 2. 2018. Na delovno srečanje je bilo povabljenih 36 različnih organizacij, ki delajo na področju integracije migrantov. Povabilu se je odzvalo 18 organizacij. Sekija bo doprinos projektu Erasmus+ ''Celostni pristop za uspešno integracijo migrantov''.

Namen sekcije bo:

  • povezovanje skupnih nalog in zastopanje skupnih interesov na področju integracije migrantov za boljši družbeni in socialni položaj najbolj ranljivih posameznikov;

  • priprava predlogov za izboljšanje, spreminjanje ali odpravljanje takšnega položaja;

  • opozarjanje na vse oblike družbene izključenosti, neenakosti, ogroženosti človeškega dostojanstva;

  • spodbujanje razvoja različnih stroke zaposlenih na področju integracije migrantov organiziranje in razvijanje različnih oblik sodelovanja zaposlenih ter skrb za kontinuirano izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na področju integracije migrantov.

Ustanovitvena seja bo dne 4. 4. 2018 ob 13.00 uri.

Arhiv
bottom of page