top of page

Novice

Skupščina Socialne zbornice Slovenije, 22. 3. 2018

22. 3. 2018 je potekala zadnja, 5. redna seja Skupščine Socialne zbornice Slovenije v mandatnem obdobju 2014 – 2018 in konstitutivna/volilna seja Skupščine Socialne zbornice Slovenije v mandatnem obdobju 2018 – 2022, na kateri so bile izvedene volitve članov skupščine in njenih organov.

Na volilni skupščini je bil s podporo večine članov skupščine za predsednika zbornice izvoljen mag. Nace KOVAČ, diplomirani socialni delavec, sicer izvršni direktkor Šent-a, Slovenskega združenja za duševno zdravje, iz Ljubljane. Za podpredsednico zbornice je bila izvoljena Breda BOŽNIK, diplomirana socialna delavka, zaposlena kot direktorica na Centru za usposabljanje, delo in varstvo, iz Dobrne. Oba bosta svojo funkcijo opravljala častno.

Ob izvolitvi vsem članicam in članom skupščine ter članicam in članom organov zbornice iskreno čestitamo.

Novo organiziranost zbornice bomo na spletni strani objavili v kratkem.

Arhiv
bottom of page