top of page

Novice

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca »Več in še več o demenci« - programi izobraževanja in osveš

Skupina udeležencev šestega sklopa izobraževalnega programa »Več in še več o demenci« se je skupaj s predavatelji in izvajalci projekta, katerega nosilka je Socialna zbornica Slovenije, pretekli teden, natančneje 22., 23. in 24. marca, mudila v Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca v Sevnici. Zanimanje tako laične kot strokovne javnosti v podravski regiji je bilo veliko, kar se je prepoznalo tudi v visoki udeležbi strokovnih delavcev in sodelavcev v verigi oskrbe za osebe z demenco. Prisotnost udeležencev mnogoterih ciljnih skupin - od laikov, ki se z demenco srečujejo v domačem okolju, do predstavnikov institucionalne zdravstvene in socialne oskrbe in drugih zainteresiranih, ki se s pojavnostjo demence srečujejo posredno - je zagotavljala pestro razpravo in zanimivo obravnavo primerov iz prakse.

Zdravje in demenca

Poleg omenjenih prednosti, ki jih je nudila raznovrstna obiskanost izobraževanja, naj omenimo tudi raznolične in vsebinsko bogate izobraževalne aktivnosti. Struktura programa namreč vključuje aspekte socialnega dela, psihiatrije, nevrologije, zdravstvene stroke na primarni ravni, socialne gerontologije, institucionalnega okolja, socialne oskrbe, skupin za samopomoč in dela s prostovoljci.

V tokratnem zapisu pobližje predstavljamo pogled zdravstvene stroke na primarni ravni, ki jih slušateljem posreduje Sandra Gaber Flegar, mag. zdr. nege. Razumevanje simptomov demence iz zdravstvenega vidika in sprememb pri demenci sta izhodišči za spremljanje razvoja demence, ki skupaj z načeli zdravstvene oskrbe dementnih oseb na primarni ravni pomenijo osnovo za kompetentno delovanje zdravstvenega osebja pri obravnavi oseb z demenco. Udeleženci se seznanijo tudi s pomenom relevantne medikalizacije in njenih negativnih učinkih ter pomenom pridobivanja ustreznega znanja za svetovanje osebam z demenco in njihovim svojcem, strokovnim delavcem in sodelavcem, neformalnim oskrbovalcem, laikom, prostovoljcem in predstavnikom nevladnih organizacij. Cilji izobraževanja z omenjenega področja sovpadajo s strateškimi področji v zvezi z obravnavo oseb z demenco in v tem obsegu predstavljajo ozaveščanje in zmanjševanje stigme bolezni, zgodnjo diagnozo in nadaljnjo celostno obravnavo oseb z demenco, dostopnost do zdravljenja, do socialnovarstvenih storitev, individualne in celostne obravnave ter paliativne oskrbe oseb z demenco.

V mesecu aprilu se v program usposabljanja »Več in še več o demenci« lahko vključite 12., 13. in 14. v Domu upokojencev Nova Gorica in 19., 20. in 21. v Domu Nine Pokorn Grmovje v Žalcu. Program bomo izvedli kot tridnevni, dvodnevni in enodnevni seminar.

Vabimo vas, da se nam pridružite na katerem od naših prihodnjih izobraževanj!

Arhiv
bottom of page