top of page

Novice

Izobraževanje za zaposlene v okviru programa sodelovanja Interreg Slovenija - Hrvaška

Socialna zbornica Slovenije je v okviru programa sodelovanja Interreg Slovenija - Hrvaška izvedla izobraževanje za zaposlene v Obalnem domu upokojencev Koper. Izobraževanje je bilo izvedeno za štiri ciljne skupine v dveh sklopih. Izobraževanje v okviru prvega sklopa je potekalo 19. - 21. aprila za dve ciljni skupini in 24. - 26. aprila za tretjo ciljno skupino. V prvem sklopu Novi koncepti dela so bile predstavljene inovativne metode dela in novi koncepti dela: ključna oseba v konceptu vmesnih struktur, kongruentno odnosni pristop, individualizirana obravnava s specifikami v obravnavi starostnika s poudarkom na komunikaciji. Izobraževanje v okviru drugega sklopa z naslovom Usposabljanje osebja za delo v dnevnem centru je bilo izvedeno 25. aprila. Udeleženci so se seznanili z inovativnimi metodami dela in novimi pristopi, ki omogočajo drugačno razumevanje in odpirajo možnosti soustvarjanja, povezovanja in krepitev dela zaposlenega s starejšo osebo v dnevnem centru ter s številnimi tehnikami komuniciranja.

Arhiv
bottom of page