Novice

»Celostni pristop za uspešno integracijo migrantov« - zaključni strokovni posvet

V okviru projekta »Celostni pristop za uspešno integracijo migrantov« smo organizirali zaključni strokovni posvet, ki je potekal 10. in 11. maja 2018, v Hotelu Slon skupaj z domačimi in tujimi projektnimi partnerji.

Dvoletni projekt je koordinirala Socialna zbornica Slovenije. Sodelovali sta še dve slovenski partnerski instituciji Center RS za poklicno izobraževanje in Gerontološki raziskovalni inštitut skupaj s nemško institucijo Internationaler Bund, Hrvaškim rdečim križem in SOS - detskim selom Makedonija. Posvet je potekal v hotelu Slon v Ljubljani, na konferenci je sodelovalo več kot 90 udeležencev. Na posvetu so strokovnjaki različnih področji osvetlili izzive in dileme pri vključevanju migrantov1v slovensko in širše globalno evropsko družbo. Posvet je bil priložnost ta iskanje rešitev pri sodelovanju vladinih in nevladnih iz Civilno družbenih inštitucij.

Na zaključni okrogli mizi se je oblikovalo skupno stališče, da je slovenska družba medkulturno tolerantna in da moramo v prihodnosti razviti še nekaj kompetenc strokovnih delavcev in sodelavcem za korektno delo z migranti pri njihovi celostni integraciji v družbo.

Arhiv