top of page

Novice

Sekcija organizacij na področju integracije migrantov

Sekcija je imela svojo drugo redno sejo dne 23. 5. 2018. Na sekciji so bili izbrani predsednik in podpredsednik sekcije, poslovnik in plan dela. Kot predsednik sekcije je bil izbran Franci Jazbec, društvo Odnos, podpredsednik sekcije pa Franci Zlatar, Slovenska filantropija.

Na sekciji so se pridružili dve strokovni delavki iz iz Fundacije Prizma, in predstavili njihov projekt EXCPET MORE (''Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova, kot partner sodeluje pri projektu (Erasmus+ KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices), katerega glavni namen je ustvariti matriko za ocenjevanje dobrih praks na področju opolnomočenja ranljivih skupin, s poudarkom na migrantih in tujcih.''

Program dela sekcije je zastavljen zelo perspektivno in povezovalno. Program celostno zajema področja delovanja organizacij na področju integracije migrantov, povezovanja in krepitve strokovnega dela vseh zaposlenih.

Naslednja redna seja je predvidena v septembru 2018.

Arhiv
bottom of page