Novice

»Več in še več o demenci« v obalno kraški in gorenjski statistični regiji

Socialna zbornica Slovenije je uspešno izvedla že deveto in deseto izobraževanje na temo demence, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije. Temeljni cilj programa je prenos znanja in ključnih kompetenc na strokovne delavce in tudi laike, ki se z osebami z demenco srečujejo v institucionalnem ali domačem okolju. Tokratno izobraževanje je potekalo, med 17. in 19. majem, v Obalnem domu upokojencev Koper in, med 24. in 26. majem, v Domu Petra Uzarja v Tržiču.

Program izobraževanja »Več in še več o demenci« se izvaja v dvanajstih statističnih regijah. Socialna zbornica Slovenije je izvedla že kar deset izobraževanj, ostali pa sta le še dve v Črnomlju in Ljubljani, ki se bosta odvili v juniju. Izobraževanja so izvedena kot tridnevni, dvodnevni ali enodnevni seminar. Ciljna skupina tridnevnega programa so osebe, ki so neposredno ali posredno v stiku z osebo z demenco, dvodnevnega programa strokovni delavci in laiki, ki bodo svoja znanja skušali prenašati na ostale, vodili skupine za samopomoč in prostovoljce. Ciljna skupina enodnevnega programa pa so nestrokovnjaki, kamor uvrščamo osebe z demenco in njihove svojce, prostovoljce in predstavnike nevladnih organizacij.

Na izobraževanju smo se o demenci podučili iz različnih aspektov. Predavatelji so zajeli širok nabor vidikov in tem, ki so vključevala tako medicinski pogled na demenco, kot tudi socialni, sociološki, psihološki, predvsem pa gerontološki aspekt demence.

Medicinski vidik, aspekte psihiatrije in nevrološki pogled na demenco sta nam ponudila dr. med., spec.psih., Lea Žmuc Veranič in dr.med., spec.nevr., Sabina Horvat, ki sta spregovorili o različnih vrstah demence, stadijih, ki se pri vsakemu posamezniku razlikujejo in trajanju te bolezni, dotaknila pa se je tudi psihološkega vidika ter vpliva demence na samo obnašanje bolnika.

O zdravstveni stroki na primarni ravni je predavala mag. zdr. nege, pred. Sandra Gaber Flegar, aspektih socialnega dela dr. Anamarija Kejžar, socialno gerontološke aspekte dr. Nikolaj Lipič, institucionalno varstvo starejših, Saša Breznikar Kučan. Pomoči na domu se je dotaknila Zora Borko, uni.dipl.soc.del.. Višj.pred.dr. Suzana Oreški je predavala o razumevanju fenomena demence in pomenu psihosocialnega pristopa pri obravnavi oseb z demenco ter skupnostnem socialnem delu. Petra Jalševec, mag. soc. del., pa je spregovorila o skupinah starejših ljudi za samopomoč.

Vsi strokovnjaki so bili mnenja, da je zgodnje diagnosticiranje in samo prepoznavanje demence, tako za bolnika, kot tudi za svojce, ključnega pomena, da se lažje spoprimejo z boleznijo, še preden ta napreduje. Pomembno je tudi, da se kot posamezniki naučimo spoprijemati z boleznijo, se o njej podučimo in z njo znamo ravnati. Izrednega pomena je tudi, kako vstopamo v odnose z ljudmi z demenco, ker imajo, tako kot vse marginalne skupine, svoje posebnosti in specifike. Navzoče so tudi zlorabe starejših v našem okolju, čeprav o njih ne govorimo radi, a se zavedamo, da so del naše resničnosti. Demenca ni naraven potek staranja kot je na primer, slabšanje bioloških funkcij skozi starost. Število bolnikov se vsako leto, tako v svetu kot tudi v Sloveniji, strmo povečuje. Poskrbeti je potrebno za ozaveščanje te bolezni in izobraževanju ljudi na vseh področjih ter iz vseh vidikov, da bomo vedeli s čim se spopadamo.

Arhiv