top of page

Novice

Več in še več o demenci

Socialna zbornica Slovenije je uspešno izvedla že enajsto in dvanajsto izobraževanje na temo demence, ki je sofinancirano s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije. Temeljni cilj programa je prenos znanja in ključnih kompetenc na strokovne delavce in tudi laike, ki se z osebami z demenco srečujejo v institucionalnem ali domačem okolju.

Tokratno izobraževanje je potekalo, med 7. in 9. junijem, v Domu starejših občanov Črnomelj in, med 14. in 16. majem, v Domu starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik.

Program izobraževanja »Več in še več o demenci« se je izvajal v dvanajstih statističnih regijah. Izobraževanja so bila izvedena kot tridnevni, dvodnevni ali enodnevni seminar. Ciljna skupina tridnevnega programa so bile osebe, ki so neposredno ali posredno v stiku z osebo z demenco, dvodnevnega programa strokovni delavci in laiki, ki bodo svoja znanja skušali prenašati na ostale, vodili skupine za samopomoč in prostovoljce. Ciljna skupina enodnevnega programa pa so nestrokovnjaki, kamor uvrščamo osebe z demenco in njihove svojce, prostovoljce in predstavnike nevladnih organizacij. Poskrbeti je potrebno za ozaveščanje te bolezni in izobraževanju ljudi na vseh področjih ter iz vseh vidikov.

Utrinek z izobraževanja v DSO Bokalci, enota Kolezija

Črnomaljski dom starejših občanov je gostil udeležence izobraževanja o demenci.

Arhiv
bottom of page