top of page

Novice

Objavljeni projektni rezultati projekta "Celostni pristop za uspešno integracijo migrantov&quot

Dne 21. 7. 2018 so predstavniki javnega zavoda Cmepius izvedli kontrolni pregled dvoletnega projekta »Celostni pristop za uspešno integracijo migrantov«. Ugotovili so, da vsi projektni rezultati projektu prinašajo trajnost in uporabnost. Učinki segajo tudi na lokalno okolje kot poenotenje in nadgradnja praks in pristopov dela na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni, ki bodo celostno odgovarjali na potrebe »novega« profila migranta pri njihovi integraciji.

Vabimo vas, da si ogledate našo spletno stran projekta, kjer so dostopni tudi vsi projektni rezultati v slovenskem jeziku in angleškem jeziku: https://www.szslo.si, https://www.szslo.si/home .

Konec avgusta pa se omenjeni dvoletni projekt, ki ga je koordinirala Socialna zbornica Slovenije, zaključuje. Pri projektu sta sodelovali še dve slovenski partnerski instituciji, in sicer Center RS za poklicno izobraževanje in Gerontološki raziskovalni inštitut, skupaj z nemško institucijo Internationaler Bund, Hrvaškim Rdečim križem in SOS Detskim selom Makedonija.

V sklopu projekta so se oblikovali in realizirali naslednji projektni rezultati:

  • program poklicnega izobraževanja in usposabljanja strokovnjakov različnih področij za delo z migranti;

  • posodobitev katalog znanja za preverjanje strokovne usposobljenosti za strokovne sodelavce na področju dela z migranti;

  • oblikovanje strokovnih izhodišč za novo poklicno kvalifikacijo »kulturni mediator«;

  • oblikovanje vodnika usposabljanja trenerjev/izvajalcev usposabljanj;

  • model koordinacijske mreže strokovnjakov za integracijo migrantov

S klikom na spodnjo sliko lahko dostopate do Vodnika za razvijanje kompetenc strokovnih delavcev in sodelavcev.

Arhiv
bottom of page