top of page

Novice

Vprašalnik o spremljanju potreb po pripravnikih v socialnem varstvu

Vprašalnik je namenjen spremljanju potreb po pripravnikih v organizacijah, ki izvajajo socialno varstveno dejavnost, po pripravnikih za posamezni poklic in območja skladno s 38. členom Pravilnika o pripravništvu na področju socialnega varstva (Ur. l. RS, št. 128/04). Izpolnijo ga delodajalci skupaj s strokovnimi delavci na področju socialnega varstva.

Prosimo vas, da izpolnjen vprašalnik vrnete najkasneje do ponedeljka, 10. 9. 2018, na naslov: Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana

ali po faksu: 01/292 73 11 ali na e-naslov: helena.kocjancic@szslo.si Vprašalnik o spremljanju potreb o pripravnikih v socialnem varstvu Preberite več

Arhiv
bottom of page