top of page

Novice

Nadomestne volitve v Državni svet RS

Dne 8. novembra 2018 bodo potekale nadomestne volitve člana državnega sveta – predstavnika negospodarskih dejavnosti za področje socialnega varstva. Socialna zbornica Slovenije predstavlja po 34. členu Zakona o državnem svetu volilno bazo kot predstavnica poklicne organizacije – zbornice.


Socialna zbornica Slovenije v nadaljevanju objavlja:

  • Sklep o začetku volilnega postopka za izvedbo volitev elektorjev in predstavnika Socialne zbornice Slovenije za člana državnega sveta

  • Pravila o izvolitvi predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in določitvi kandidatov za člana državnega sveta

  • Obrazca za kandidaturo:

  1. Predlog kandidature predstavnika za člana Državnega sveta za področje socialnega varstva za mandatno obdobje 2017-2022 (Obr. SZS PDS 1) in

  2. Podporno mnenje k predlagani kandidaturi za člana Državnega sveta – predstavnika za področje socialnega varstva (Obr. SZS PDS 2)


Rok za posredovanje predlogov je 3. 10. 2018 do 14. ure ne glede na način prispetja.

Več informacij o nadomestnih volitvah najdete na spletni povezavi:

 

Arhiv
bottom of page