top of page

Novice

Tiskovna konferenca - neudeležba kandidatov in predlagateljev na nadomestnih volitvah v državni svet

Socialna zbornica Slovenije, Skupnost centrov za socialno delo Slovenije in Skupnost varstveno delovnih centrov Slovenije so v ponedeljek, 17. decembra sklicali tiskovno konferenco z namenom obrazložitve neudeležbe kandidatov in predlagateljev na nadomestnih volitvah v državni svet na področju socialnega varstva z namenom ščitenja stroke in interesov področja.


Tiskovne konference so se udeležili:

  • mag. Nace Kovač, predsednik Socialne zbornice Slovenije,

  • Helena Bezjak Burjak, predsednica upravnega odbora Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije,

  • Mirjana Česen, predsednica Skupnosti varstveno delovnih centrov Slovenije.

Na tiskovni konferenci sta bila prisotna tudi kandidata za državnega svetnika, s strani Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije, mag. Darja Korva Kuzmanič in s strani Socialne zbornice Slovenije, g. Štefan Lepoša.


V Zakonu o državnem svetu (ZDSve-UPB1) so v 34. členu opredeljene volitve predstavnikov negospodarskih dejavnosti v Državni svet RS. Izmed šest članov državnega sveta – predstavnikov negospodarskih dejavnosti volijo enega predstavnika za področje socialnega varstva poklicne organizacije strokovnih delavcev na področju socialnega varstva. Slednje so nadalje tudi opredeljene, in sicer se za poklicne organizacije štejejo poklicne zbornice, združenja, društva, zveze in druge poklicne organizacije, organizirane za območje države, kot na primer:

  • poklicne zbornice – Socialna zbornica Slovenije,

  • združenja – Skupnost centrov za socialno delo Slovenije, Skupnost varstveno delovnih centrov Slovenije, Skupnost socialnovarstvenih zavodov Slovenije,

  • društva – Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije, Slovensko društvo pedagogov, Društvo psihologov Slovenije, Slovensko sociološko društvo ...

  • zveze – Zveza društev pravnikov Slovenije ...

Poklice strokovnih delavcev za področje socialnega varstva natančno opredeljuje 69. člen Zakona o socialnem varstvu.


Glede na proceduro nadomestnih volitev v Državni svet vse organizacije ugotavljamo, da v skladu z zgoraj navedenim niso opredeljene poklicne organizacije pač pa organizacije uporabnikov. Te organizacije sicer delujejo kot del socialnega varstva, vendar ne opredeljujejo poklica.

Zato smo se odločili, da v interesu strokovnih delavcev, ki delajo na področju socialnega varstva, ne želimo sodelovati in nastopiti na nadomestnih volitvah. Hkrati menimo, da je odločitev državne volilne komisije o tem, kdo so elektorji za volitve v Državni svet, napačna.

Več informacij: Izjava za javnost

Arhiv
bottom of page