top of page

Novice

Podaljšanje roka za oddajo ponudb za izvedbo supervizij za zagovornike otrok

Varuh človekovih pravic RS je na svoji spletni strani 21. 1. 2019 objavil obvestilo o podaljšanju roka za prijavo na Javni poziv za oddajo ponudb za izvedbo supervizij za zagovornike otrok.


Popolne prijave sprejemajo po elektronski pošti na naslov zagovornistvo-otrok@varuh-rs.si še do vključno 1. 2. 2019.


 

Na podlagi 25.a in 25.b člena Zakona o varuhu človekovih pravic (ZvarCP - UPB2, Uradni list RS, št. 69/17) in 10. člena Splošnega akta o načinu izvajanja zagovorništva otrok, organizaciji zagovorništva, vključitvi otroka v zagovorništvo ter nalogah, sestavi in načinu dela strokovnega sveta (Uradni list RS, št. 44/18) Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju Varuh) objavlja JAVNI POZIV ZA ODDAJO PONUDB ZA IZVEDBO SUPERVIZIJ ZA ZAGOVORNIKE OTROK Namen supervizije je vzdrževanje kakovosti strokovnega dela in refleksija vsebin in procesov zagovorniškega dela za povečanje njegove kakovosti, razumevanje in razreševanje vprašanj, stisk ter etičnih dilem. Varuh zbira ponudbe za izvedbo supervizije za eno skupino zagovornikov v Ljubljani od marca do decembra 2019. Zaželeno je, da supervizor zagotovi ustrezen prostor za izvajanje supervizije. Od prijavljenih kandidatov pričakujemo pripravljenost na redno sodelovanje z Varuhom, v okviru katerega se supervizor letno udeleži vsaj dveh sestankov ter uvodnega izobraževanja na sedežu Varuha. Prednost pri izboru bodo imeli supervizorji, ki poznajo postopke za zaščito otrok v okviru socialnega varstva in delovanje sodišč.

Ponudba za izvedbo supervizij mora vključevati:

  1. življenjepis supervizorja z navedbo referenc o izkušnjah vodenja supervizije in vsaj osem let izkušenj strokovnega dela z otroki ali družinami,

  2. dokazilo o veljavni licenci Socialne zbornice Slovenije za supervizorja v socialnem varstvu,

  3. kratko predstavitev modela supervizije in vizije koristnosti tovrstne supervizije za zagovornike otrok.

Dogovor o sodelovanju z izbranim supervizorjem bo sklenjen za 16 pedagoških ur supervizije za leto 2019, z možnostjo podaljšanja. Plačilo za izvedeno supervizijo je 67 EUR (bruto) za pedagoško uro. Navedeni honorar se poveča za neto stroške prevoza iz kraja bivališča do kraja izvedbe supervizije ter nazaj. Stroški kilometrine se obračunavajo v skladu s predpisi, ki veljajo za zagovorništvo otrok. Merilo za izbiro ponudnika bo strokovna usposobljenost supervizorja za vodenje supervizij. Varuh si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.


Za dodatne informacije pokličite na telefon: 01 475 00 50 (Jasna Vunduk).
Arhiv
bottom of page