top of page

Novice

Skupščina Socialne zbornice Slovenije

3. redna seja Skupščine Socialne zbornice Slovenije v mandatnem obdobju 2018 – 2022 je potekala dne 7. 5. 2019. Po uvodnem pozdravu mag. Naceta Kovača, predsednika zbornice, je Nina Mujagič, pomočnica direktorja Državne volilne komisije izvedla predavanje »Volilni sistemi za izvolitev članov zbornice v skupščino in druge organe Socialne zbornice Slovenije«. Skupščina zbornice je potrdila Poročilo o delu Socialne zbornice Slovenije za leto 2018 z zaključnim računom, Letno poročilo AJPES in Poročilo Nadzornega odbora Socialne zbornice Slovenije. Na skupščini zbornice je bil sprejet tudi Letni program dela in Finančni načrt Socialne zbornice Slovenije za leto 2019. Izvedene so bile nadomestne volitve za članico skupščine Socialne zbornice Slovenije. Izvoljena je bila Tatjana Popovič iz Centra za usposabljanje, delo in varstvo Draga. Novo izvoljeni članici skupščine zbornice iskreno čestitamo.


Arhiv
bottom of page