top of page

Novice

Javno povabilo za izbor supervizorjev z licenco na področju socialnega varstva za metasupervizorje s

Predmet javnega povabila je izbor supervizorjev z licenco na področju socialnega varstva za metasupervizorje strokovnega dela na področju socialnega varstva.


Namen javnega povabila je oblikovanje predloga liste supervizorjev z licenco na področju socialnega varstva za izvajanje metasupervizije. Slednje predstavlja prvi korak k ureditvi vloge metasupervizorjev. Metasupervizijo urejamo na podlagi 1. odstavka 77. člena Zakona o socialnem varstvu, ki Socialno zbornico obvezuje, da skrbi za povezanost, razvoj in strokovni dvig socialno varstvene dejavnosti, kar predstavlja skrb za izvajanje metasupervizije. Člani sekcije supervizorjev, ki deluje pod okvirom Socialne zbornice ugotavljajo, da je metasupervizija nujna, saj zagotavlja stalne refleksije izkušenj iz supervizijskega dela. Hkrati omogoča poglabljanje znanja in pridobivanje novih izkušenj, za možnost primerjave lastnega dela z delom drugih supervizorjev. Zagotavljanje metasupervizije supervizorjem je pomemben vidik pri izvajanju supervizije, ki jo omenjata 7. alineja 2. odstavka in 3. alineja 4. odstavka 77. člena Zakona o socialnem varstvu.


Več o pogojih in načinu prijave, postopku izbora ter ostalih informacijah najdete v pridanih dokumentih.


Dokumenti:Arhiv
bottom of page