top of page

Novice

Navodila za posredovanje prijave pripravniškega usposabljanja


Spoštovani izvajalci, skladno s Pravilnikom o pripravništvu na področju socialnega varstva (Ur.l. RS, št. 128/04) mora delodajalec ob začetku pripravništva na zbornico posredovati prijavo pripravniškega usposabljanja. Zbornica ob upoštevanju določil Pravilnika o pripravništvu na področju socialnega varstva, Zakona o delovnih razmerjih, Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije ter Zakona o socialnem varstvu, po proučitvi vloge poda soglasje k predloženemu programu pripravniškega usposabljanja za pripravnika za obdobje pripravništva, ki je določeno s pogodbo o zaposlitvi med pripravnikom in delodajalcem in vključuje obdobje pripravništva določenega v Zakonu o socialnem varstvu ter soglasje k mentorstvu, ko mentor izpolnjuje določila 23. člena pravilnika.

V priponki se nahajajo navodila za posredovanje prijave pripravniškega usposabljanja.


Dokument:


Arhiv
bottom of page