top of page

Novice

Okrogla miza: Medgeneracijski preplet neformalnih oskrbovalcev starejših na domu: izziv ali utopija?

Socialna zbornica Slovenije je četrtek, 3. oktobra 2019 organizira okroglo mizo z naslovom »Medgeneracijski preplet neformalnih oskrbovalcev starejših na domu: izziv ali utopija?«, v okviru 19. Festivala za tretje življenjsko obdobje, med 12.00 in 13.30 uro, v Cankarjevem domu, v Ljubljani.


Refleksija družbenega okolja kaže, da se področje socialnega varstva v zadnjih dveh desetletjih sooča s številnimi izzivi, ki zahtevajo čimprejšnji odziv glede dolgoživosti in naraščanja deleža starejših. Vse to vzpostavlja povsem nova razmerja med generacijami: na eni strani imamo staro generacijo s svojimi potrebami in pričakovanji o kakovostnem staranju ter na drugi strani mlado in srednjo generacijo, od katerih se pričakuje medgeneracijska pomoč in solidarnost pri skrbi za stare.


V preteklosti so starejši v svoji starosti živeli v domačem okolju in skrb zanje je bila naloga neformalnih oskrbovalcev iz vseh generacij: sovrstnikov starejših, njihovih otrok, vnukov in ostalega sorodstva. Skrb in pomoč starejšim je takrat temeljila na medgeneracijskem sodelovanju kot povsem naravno sprejeti in uveljavljeni družbeni vrednoti.


Današnji čas je skupaj s sodobnim načinom življenja porušil nekdanji vrednosti sistem medgeneracijske pomoči starejšim. Mlada in srednja generacija medgeneracijsko pomoč starejših danes vrednotita skozi prizmo lastnih potreb in pogosto tudi bonitet, ki iz tega morda sledijo. Zato se postavlja ključno vprašanja, ali je danes medgeneracijska pomoč pri skrbi za starejše izziv družbe ali utopija.


Pri iskanju odgovora na to vprašanje so nam pomagali strokovnjaki, razpravljavci na okrogli mizi, ki jo je vodil dr. Nikolaj Lipič, član Strokovnega sveta Socialne zbornice Slovenije. Sodelovali so: mag. Klavdija Kobal Štraus, Ministrstvo za zdravje, Direktorat za dolgotrajno oskrbo, mag. Marjana Kamnik, vodja projekta Dolgotrajna oskrba za Koroško, Carmen Rajer, mag. soc., predsednica Sekcije za socialno oskrbo na Socialni zbornici Slovenije ter strokovna vodja pomoči na domu in vodja projekta integrirane oskrbe v Občini Krško »MOST«, Amir Crnojević, strokovni vodja programa organiziranega prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja ter »Naj prostovoljec leta 2014« in Zarja Govedič, študentka Fakultete za socialno delo.


Podrobneje si o vsebini okrogle mize preberite v priloženem sporočilu za javnost.

Dokument:
Arhiv
bottom of page