top of page

Novice

XXVI. dnevi Socialne zbornice Slovenije

Socialna zbornica Slovenije bo kot osrednje strokovno združenje v socialnem varstvu v dneh 17. in 18. septembra 2020, v Rikli Balance Hotelu, na Bledu, organizirala tradicionalni, letni dogodek – XXVI. dneve Socialne zbornice Slovenije z naslovom »Soodgovorno načrtovanje novih strateških usmeritev na področju socialnega varstva«.


Leto 2020 predstavlja mejnik prihodnjega strateškega razvoja socialnega varstva, saj se ne eni strani izteka Resolucija nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2013 – 2020 in na drugi strani se aktivno načrtujejo usmeritve razvoja socialno varstvene dejavnosti za programsko obdobje 2021 - 2027. Prav zato nas že sam naslov na letošnjih zborničnih dnevih nagovarja in vabi k odgovornemu in dialoškemu procesu priprave novih strateških dokumentov na področju socialnega varstva.


To je še toliko pomembnejše, ker je Evropska komisija v začetku letošnjega leta predlagala pet prednostnih področij prihodnje kohezijske politike po letu 2020, in sicer: pametnejša Evropa, bolj zelena in nizkoogljična Evropa, bolj povezana Evropa, bolj socialna Evropa in Evropa bliže državljanom. Slednje se jasno odslikava tudi na področje socialnega varstva in zahteva od nas strokovno in etično ravnanje.


Kompleksnost in aktualnost obravnavanih strateško-razvojnih tem na letošnjih XXVI. dnevih Socialne zbornice Slovenije Vas vabijo in nagovarjajo, da ob tej priložnosti, v fazi načrtovanja razvoja socialo-varstvene politike v novem programskem obdobju, skupaj z vabljenimi gosti, govorniki in udeleženci sooblikujete strokovna stališča, smernice in predloge za nadaljnje delo in strokovni razvoj v spreminjajočih se okoliščinah in potrebah najranljivejših članov družbe. Zato bodimo del »skupnega« glasu prizadevanj zbornice in prakse socialnega varstva s sloganom, ki se glasi: »Za ljudi«.


Veselimo se, da boste na našem letošnjem strokovnem srečanju skupaj z nami!


Vabljeni k ogledu:


Arhiv
bottom of page