top of page

Novice

Delovno srečanje generalnih sekretarjev, sekretarjev in direktorjev institucij na področju socialnega varstva

Dne 22. januarja 2024 je na Socialni zbornici Slovenije, kot osrednjem strokovnem združenju na področju socialnega varstva, potekalo delovno dopoldne generalnih sekretarjev, sekretarjev in izvršnih direktorjev ključnih institucij socialne stroke.

 

Srečanje je bilo organizirano na pobudo Vilka Kolbla, mag., generalnega sekretarja Socialne zbornice Slovenije in so se ga udeležili Tatjana Milavec, sekretarka Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije, mag. Andreja Raduha, sekretarka Skupnosti varstveno delovnih centrov Slovenije, Benjamin Penič, namestnik sekretarja Skupnosti socialno varstvenih zavodov Slovenije, Tatjana Popović, namestnica predsednika Skupščine Skupnosti organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, zadolžena za področje socialnega varstva, mag. Barbara Kobal Tomc, direktorica Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo, Borut Sever, direktor Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij Slovenije in Brane But, podpredsednik Strokovnega sveta Socialne zbornice Slovenije.

 

Kot osrednja gosta sta bila na srečanje povabljena Irena Ilešič Čujovič, predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Dane Kastelic, državni svetnik v državnem svetu RS za področje socialnega varstva, ki je opravičil svojo odsotnost, zaradi službenih obveznosti.

 

Osrednji namen delovnega srečanja je bilo povezovanje in sodelovanje ključnih deležnikov na področju socialnega varstva, ki so pri obravnavi odprtih zadev s področja socialnega varstva bili enotnega mnenja, kot ga je slikovito ponazoril v svojem delu »Slovenska sociala med včeraj in jutri«, dr. Jože Ramovš, da je očitno sistem socialnega varstva kot zadnji vagon socialne politike, ki poskrbi za vse tiste, ki so »izpadli« iz »predhodnih vagonov«.

 

Prisotni so se strinjali, da je potrebno odločevalce in druge deležnike opozoriti na nujnost izboljšanja položaja zaposlenih, predvsem pa uporabnikov na področju socialnega varstva, za katere izvajajo socialnovarstvene storitve in programe.

 

Dotaknili so se več tem, med katerimi so izpostavili Zakon o dolgotrajni oskrbi, pri katerem jih skrbi doseganje postavljene časovnice ob dejstvu pomanjkanja kadrov, saj se izvajalci že ob izvajanju sedanjih socialnovarstvenih storitev in programov srečujejo s kadrovsko podhranjenostjo. Izpostavili so, da je potrebno poiskati rešitve ne samo za iskanje novih kadrov, ampak tudi rešitve za zadržanje kadrov v sistemu socialnega varstva, saj le-ti odhajajo in se zaposlujejo v drugih dejavnostih, kjer so delovni pogoji boljši.

 

Poleg Zakona o dolgotrajni oskrbi je beseda tekla tudi o nujnosti spremembe ključnega Zakona o socialnem varstvu in številnih delovnih skupinah, ustanovljenih s strani ministrstva, kjer so podane pripombe in predlogi stroke premalo upoštevane in slišane, v nekatere delovne skupine pa predstavniki stroke sploh niso vključeni. Pri tem opozarjajo na zastarele standarde in normative, ki jih ob podajanju proračunskih izhodišč s strani ministerstev ni mogoče dosegati za strokovno in kakovostno izvajanje socialnovarstvenih storitev oz. programov.


Naslednje srečanje (tovrstna srečanja bodo postala stalnica t.i. koordinacijske skupine), bo potekalo v začetku marca v prostorih Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.
ความคิดเห็น


Arhiv
bottom of page