top of page

Novice

Izjava ob svetovnem dnevu beguncev - 20.06.2021

20. junija obeležujemo svetovni dan beguncev, ob katerem izvajajo številne aktivnosti organizacije, ki delujejo na področju dela z begunci, prosilci za azil in tujci. Ob tej priložnosti smo za podajo izjave o aktualnih dogajanjih na področju migracij zaprosili predsednika Sekcije organizacij na področju integracije migrantov, ki deluje pod okriljem Socialne zbornice Slovenije.


IZJAVA:


Število notranje razseljenih oseb in mednarodnih beguncev v sodobnem svetu v zadnjih letih stalno narašča. Po podatkih UNHCR je na svetovni ravni približno 80 milijonov notranje razseljenih oseb in mednarodnih beguncev. Vzroki za begunstvo so različni in pogosto prepleteni, kompleksni. Pogojeni so z družbeno, ekonomsko in politično situacijo v različnih predelih sveta oziroma v različnih državah. Ljudje bežijo iz matičnih držav zaradi konfliktov, vojn, nasilja, preganjanja, kršenja temeljnih človekovih pravic, podnebnih sprememb in posledično lakote, revščine, nemožnosti preživetja. Mnogi na poti umrejo. Le nekaterim uspe zaprositi za azil (zatočišče) oz. mednarodno zaščito. Tisti, ki zaprosijo za azil oz. mednarodno zaščito morajo v postopku pred pristojnimi državnimi oblastmi, dokazati očitno utemeljen strah pred preganjanjem zaradi rase, vere, narodnostne pripadnosti, političnega prepričanja, pripadnosti posebni družbeni skupini. Posebej ranljive skupine so mladoletniki brez spremstva, družine z otroci, starejše osebe, žrtve mučenja in drugih oblik nasilja, travmatizirane osebe.


V Sloveniji živi vedno več ljudi (posameznikov, družin z otroki) iz različnih držav, ki so morali zapustiti svoje domove zaradi različnih razlogov (preganjanja, vojn, nasilja, lakote, revščine idr.) in so zato v specifičnem položaju. Nekateri so zaprosili za azil oz. mednarodno zaščito in čakajo na odločitev države. Nekaterim je bila mednarodna zaščita priznana. Združujejo se tudi družine, ki so bile zaradi begunstva več let ločene. Potrebujejo ustrezno in kontinuirano strokovno in prostovoljsko podporo in pomoč pri vključevanju /integraciji na različnih področjih. Posebej pri urejanju različnih življenjskih situacij (npr. nastanitev/dostop do primernih stanovanj, dostop do zdravnikov, zobozdravnikov, specialistov, uveljavljanje drugih pravic, psihosocialna podpora), orientaciji, učenju, pridobivanju veščin, vključevanju na trg dela. Pandemija in ukrepi za preprečevanje širitve COVID-19 so povzročili dodatne negotovosti, ovire, probleme, stiske. Potrebno je preprečevati in odpravljati izključevanja, diskriminacijo, nestrpnost, sovražni govor in stalno razvijati podporno okolje ter krepiti kapacitete na področju vključevanja v družbi. Soočamo se z izzivi mirnega in ustvarjalnega sobivanja, medkulturnega dialoga, solidarnosti, enakih možnosti, socialne kohezivnosti, uresničevanja temeljnih človekovih pravic.


dr. Franci Jazbec,

predsednik Sekcijeتعليقات


Arhiv
bottom of page