top of page

Novice

Javni razpis za izbiro izvajalca Programa za vodenje socialno varstvenega zavoda

Socialna zbornica Slovenije, skladno s sklepom upravnega odbora zbornice, v Uradnem listu RS, št. 159/21 objavlja Javni razpis za izbiro izvajalca Programa za vodenje socialno varstvenega zavoda.


Socialna zbornica Slovenije na podlagi 4. odstavka 56. člena, prve alineje drugega odstavka 77. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr. 41/07 – popr. 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), soglasja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, št. 013-54/2020/10, z dne 21. 12. 2020 in sklepa 6, sprejetega dne 6. 9. 2021 na 14. redni seji Upravnega odbora Socialne zbornice Slovenije objavlja Javni razpis za izbiro izvajalca Programa za vodenje socialno varstvenega zavoda.


Dokumenti:

Javni razpis za izbiro izvajalca programa za vodenje socialno varstvenega zavoda
.pdf
Download PDF • 180KB
Vloga - obrazec SZS ŠV-1
.docx
Download DOCX • 73KB
Izjava prijavitelja - obrazec SZS ŠV-2
.docx
Download DOCX • 74KB
Program za vodenje socialno varstvenega zavoda
.pdf
Download PDF • 720KB

Comments


Arhiv
bottom of page