top of page

Novice

Javno povabilo k sodelovanju za predlog liste članov ekspertne skupine za reševanje ugovorov

Namen javnega povabila je oblikovanje predloga liste ekspertne skupine petnajstih članov, ki bodo v postopku ugotavljali utemeljenost ugovora, v katerem sta dolžna sodelovati izvajalec, zoper katerega je vložen ugovor in upravičenec. Pri oceni utemeljenosti ugovora na izvedeno socialnovarstveno storitev senat upošteva usklajenost izvedbe z določili veljavne zakonodaje, z normativi in standardi za področje socialnega varstva ter s predpisanimi strokovnimi postopki.


Prijavne obrazce prejmete v tajništvu Socialne zbornice Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, do zaključka zbiranja prijav, vsak delovni dan, od 8. do 15. ure ali na spletni strani: www.szslo.si. Zbiranje prijav bo potekalo do zapolnitve liste članov ekspertne skupine za reševanje ugovorov.


Prijave, s pripisom – Za izbiro članov ekspertne komisije, posredujte na naslov Socialne zbornice Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana (po pošti ali osebno).


Dodatne informacije v povezavi z omenjenim javnim povabilom lahko pridobite na tel. št. 01/ 292 73 10 ali na e-naslovu katja.stucin@szslo.si .


Dokumenti:

Javno povabilo k sodelovanju za predlog liste članov ekspertne skupine za reševanje ugovor
.
Download • 133KB

Prijava_Obr_SZS_JP_94_23
.doc
Download DOC • 74KB

Obrazec SZS ZVOP-23
.doc
Download DOC • 101KB

Коментари


Arhiv
bottom of page