top of page

Novice

Kandidat Socialne zbornice Slovenije za člana Državnega sveta RS za področje socialnega varstva

Drage članice in cenjeni člani Socialne zbornice Slovenije.


Seznanjamo vas, da je Upravni odbor Socialne zbornice Slovenije na 2. redni seji, ki je potekala 17. oktobra 2022 potrdil kandidaturo Matjaža Juharta, podpredsednika upravnega odbora zbornice in sekretarja Zveze gluhih in naglušnih Slovenije, kot predstavnika Socialne zbornice Slovenije za kandidata za člana državnega sveta RS za področje socialnega varstva.


Matjaž Juhart je prejemnik številnih priznanj in zahval v slovenskem in mednarodnem prostoru, med katerimi bi izpostavili:

  • 2022: Jabolko navdiha Predsednika Republike Slovenije za Ustavno spremembo in nov 62.a člen (Znakovni jezik in jezik gluhoslepih);

  • 2021: Nagrada Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih v letu 2021;

  • 2021: Znak Strokovne odličnosti Socialne zbornice Slovenije za viden prispevek ter zgledno opravljeno strokovno delo in vidne dosežke na področju socialnega varstva;

  • 2021: Zahvala Predsednika Republike Slovenije za pomembno vlogo pri vpisu znakovnega jezika in jezika gluhoslepih v Ustavo RS;

  • 2021: Zlata plaketa Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem;

  • 2020: Jabolko navdiha Predsednika Republike tolmačicam in tolmačem slovenskega znakovnega jezika;

  • 2012: Nagrada Evropsko jezikovno priznanje za najboljši projekt v Sloveniji, Slovar slovenskega znakovnega jezika in mednarodne kretnje, Evropska komisija.

Predlagani kandidat ima posebno širino znanja na področju socialnega varstva, zato se bo vključeval v vsa področja socialnega varstva, ne glede na to, da deluje na področju invalidskega varstva. V svojem programu dela je zaobjel interese vseh organizacij, ki delujejo na področju socialnega varstva, kar je za Socialno zbornico Slovenije ključnega pomena. Prepričani smo, da je Matjaž Juhart kandidat, ki bo sodeloval in povezoval celotno področje socialnega varstva, kar je glede na družbeno aktualna dogajanja nujno potrebno.


Vsled navedenemu vas naprošamo, da v okviru vaše organizacije izvedete ustrezne postopke za izvolitev oz. določitev predstavnikov (elektorjev) v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter podprete kandidata Matjaža Juharta na prihajajočih volitvah za člane državnega sveta RS.


Vsi zg. navedeni postopki morajo biti zaključeni najkasneje do 24. 10. 2022, ko je tudi rok za vložitev seznamov izvoljenih predstavnikov (elektorjev) v volilno telo, neposredno pri Državni volilni komisiji. Volitve državnega svetnika bodo potekale 24. novembra 2022 v državnem svetu RS.


O postopku glede volitev državnega svetnika za področje socialnega varstva oz. morebitni podpori vezano na izvedbo postopka za določitev predstavnikov (elektorjev) se lahko obrnete na Socialno zbornico Slovenije, in sicer na generalnega sekretarja Vilka Kolbla, mag. ali strokovnega delavca Nebojšo Golića, na tel. 01 292 73 10.


Socialna zbornica Slovenije si kot strokovno združenje na področju socialnega varstva v Republiki Sloveniji močno prizadeva k povezovanju vseh akterjev na omenjenem področju, zato vas vljudno prosimo, da na letošnjih volitvah v državni svet RS podprete kandidaturo gospoda Matjaža Juharta.


Lepo vas pozdravljamo.


Breda Božnik,

predsednica


Vilko Kolbl, mag.,

generalni sekretarComments


Arhiv
bottom of page