top of page

Novice

Mednarodni dan boja proti revščini

Danes obeležujemo mednarodni dan boja proti revščini, ki letos poteka pod geslom »Dostojanstvo za vse v praksi«. Poudarek je na direktni akciji oz. zavezah Agende 2030, ki naj se uresničujejo v praksi. Odprava revščine je namreč prvi cilj trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030 za trajnostni razvoj, osrednjega dokumenta, ki opredeljuje globalni razvoj, h kateremu so se septembra 2015 zavezale vse države sveta.


V povezavi z uresničevanjem omenjene agende na današnji dan potekajo številne akcije s katerimi različne institucije in organizacije pozivajo k odpravljanju revščine, ki sta jo pandemija COVID-19 in vojne razmere v nekaterih delih sveta še poglobili. Pri Organizaciji združenih narodov kritično izpostavljajo, da revščina ni nekaj, čemur se ni mogoče izogniti, ampak posledica določenih odločitev pristojnih.


Revščina je razširjena v vseh državah sveta in ne pomeni zgolj pomanjkanja osnovnih človekovih dobrin, marveč ima precej širše razsežnosti, ki so rezultat vedno večje neenakosti in družbene razdeljenosti. Geslo letošnjega mednarodnega dne naj bo zato vodilo k sodelovanju in povezovanju med vsemi družbenimi akterji za zagotavljanje enakih možnosti na področju izobraževanja, zdravstva, zaposlovanja in drugih pomembnih področjih ter k izkoreninjenju revščine.Comments


Arhiv
bottom of page