top of page

Novice

Mednarodni dan strpnosti

Danes obeležujemo mednarodni dan strpnosti, ki ga je Generalna konferenca Unesco razglasila v Deklaraciji o načelih strpnosti leta 1995.


V Deklaraciji o načelih strpnosti je izražena zaskrbljenost zaradi vzpona nestrpnosti, nasilja, terorizma, ksenofobije, agresivnega nacionalizma, rasizma, antisemitizma, izključevanja, marginalizacije in diskriminacije, ki so uperjena proti nacionalnim, etničnim, verskim in jezikovnim manjšinam, beguncem, priseljenim delavcem, priseljencem in ranljivim skupinam znotraj družbe, kot tudi nasilja in ustrahovanja, ki se izvajata nad posamezniki, ki uveljavljajo svojo svobodo izražanja.


V deklaraciji je posebej poudarjen pomen izobraževanja o strpnosti: »Izobraževanje je najbolj učinkovit način za preprečevanje nestrpnosti« in »izobraževanje za strpnost bi se moralo obravnavati kot nujna obveznost«. Strpnost ni samoumevna, zato je potrebno in pomembno odmeriti čas za ohranjanje in krepitev strpnosti, kar se uresničuje tudi skozi izobraževanje in pozitivne izkušnje odnosov s skupinami, ki so drugače misleče ali pripadajo različnim verskim, etničnim idr. skupnostim.


V zadnjih letih smo priča številnim razpravam na temo sovražnega govora. Prav tako tudi primerom verbalnega, psihičnega idr. nasilja v javnih in zasebnih prostorih, zato je ozaveščanje o strpnosti ter prepoznavanje in učenje ravnanja s predsodki in stereotipi izjemnega pomena.Comments


Arhiv
bottom of page