Novice

Novi Program strokovnega izpita na področju socialnega varstva

Kandidate strokovnih izpitov obveščamo, da je Socialna zbornica Slovenije objavila novi Program strokovnega izpita na področju socialnega varstva. Program je pripravljen v skladu z novim Pravilnikom o strokovnem izpitu na področju socialnega varstva (Ur. l. RS, št. 145/20), ki je stopil v veljavo 31. oktobra 2020.


Za kandidate, ki bodo pristopili k strokovnemu izpitu od vključno februarskega izpitnega roka 2021 dalje, se bo zahtevalo poznavanje strokovnih vsebin po virih zgoraj navedenega programa.


Povezava > Program strokovnega izpita na področju socialnega varstva

Želimo vam veliko znanja!

Arhiv