top of page

Novice

Sodelovanje strokovne službe zbornice na delovnem srečanju članov Evropske socialne mreže (ESN)

20. in 21 aprila 2023 je v Varšavi (Republika Poljska) potekalo delovno srečanje izbranih članov Evropske socialne mreže (European Social Network). Srečanje je potekalo na temo preobrazbe in odpornosti socialnih storitev oz. storitev na področju socialnega varstva. Delovnega srečanja sta se s strani Socialne zbornice Slovenije udeležila Nebojša Golić, namestnik generalnega sekretarja zbornice in Meri Rožac, vodja izobraževalnega centra zbornice.


Udeleženci srečanja so analizirali izkušnje iz preteklih kriz, poročali o trenutni problematiki in primerih dobre prakse odzivanja na vse večje povpraševanje po oskrbi in podpori. Predstavljene so bile projektne aktivnosti, ki so se nanašale predvsem na izboljšanje dostopa ranljivih skupin do socialnih storitev, debirokratizacijo in digitalizacijo socialnih sistemov, spodbujanje aktivacije in povezovanja članov različnih skupnosti, z namenom zmanjševanja družbene neenakosti in odprave stigme ter na usposabljanje in motiviranje kadrov za opravljanje zaposlitve na področju socialnega varstva.


V okviru delovnega srečanja je bil organiziran obisk družinskega centra in bivalne enote, ki je bila vzpostavljena kot rezultat medgeneracijskega stanovanjskega projekta. Slednja omogoča sobivanje ranljivih družin, skupine mladih v rejništvu in manjše skupine starejših od 65 let. V aktivnosti bivalne enote pa se vključujejo tudi ostali člani lokalne skupnosti.


Člana strokovne službe zbornice sta aktivno sodelovala na srečanju s predstavitvijo aktivnosti, ki jih izvaja Socialna zbornica Slovenije in pripravo zaključkov, ki bodo objavljeni na spletni strani Evropske socialne mreže (https://www.esn-eu.org/).
Comments


Arhiv
bottom of page