top of page

Novice

Svetovni dan mladih 2021

12. avgusta obeležujemo svetovni dan mladih, ki ga je OZN leta 1999 razglasila z namenom spodbude k vsakoletni razpravi o različnih vprašanjih, ki zadevajo mlade, ter da bi opozorila na pomembno vlogo mladih v družbi nasploh. Tema letošnjega mednarodnega dneva je »Preoblikovanje prehranskih sistemov: inovacije mladih za zdravje ljudi in planetov«. Cilj je vzpostavitev podpornih mehanizmov, ki bodo pri mladih krepili kolektivna in individualna prizadevanja za obnovo planeta in zaščito življenja ter prispevali k preoblikovanju prehranskih sistemov, kar se, glede na večanje števila prebivalstva kaže kot nujno potrebno. Poleg potrebe po spremembi prehranskih sistemov, pa velja obravnavati tudi ostale izzive opredeljene v Agendi 2030, kot so npr. zmanjševanje revščine, večanje socialne vključenosti, skrb za zdravje, ohranjanje biotske raznolikosti in blažitev podnebnih sprememb.


Na Socialni zbornici Slovenije želimo s stalnim prizadevanjem za ureditev pripravništev na področju socialnega varstva prispevati k zmanjševanju revščine in večanju socialne vključenosti mladih, ki se z opravljenim pripravništvom in strokovnim izpitom s področja socialnega varstva lažje vključujejo na trg dela in so za opravljanje le-tega bolje opremljeni.


Mlade vabimo, da se nam pridružijo v prizadevanjih, saj bomo le tako lahko soustvarili boljšo prihodnost.AGENDA 2030Comments


Arhiv
bottom of page