top of page

Novice

Ustanovitvena seja Sekcije za vzgojo v skupnosti

13. aprila je na Socialni zbornici Slovenije potekala ustanovitvena seja Sekcije za vzgojo v skupnosti za mandatno obdobje 2023 - 2027. Gre za deveto sekcijo, ki je bila ustanovljena in deluje pod okriljem Socialne zbornice Slovenije. Znotraj omenjene sekcije se združujejo zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja (svetovalne delavke/delavci, direktorji/direktorice, ravnatelji/ravnateljice, pedagoški delavci ipd.) ter ostali, ki se vključujejo na področje vzgoje (zaposleni v socialnem varstvu, zdravstvu,...). Člani prihajajo iz različnih organizacij (vrtcev, osnovnih šol, srednjih šol, dijaških domov, CUDV, strokovnih centrov, mladinskih centrov,...).


Poslanstvo sekcije je predvsem povezovanje z namenom spodbujanja sistemskih sprememb, ki bi omogočale večjo socialno pravičnost javnih sistemov vzgoje in izobraževanja ter večjo kakovost življenja otrok in mladine (preventiva na področju duševnega zdravja, skrb za odpravo neenakosti pri virih, ki so ključni za zagotavljanje večje kakovosti življenja otrok in mladih).


Na seji je bila za predsednico sekcije izvoljena Ajda Erjavec (Gimnazija Bežigrad), za podpredsednika sekcije pa Siniša Borovičanin (Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana). Novoizvoljenima in ostalim članom sekcije želimo obilo elana in uspešno delo v prvem mandatnem obdobju sekcije.


Vse zainteresirane za priključitev in/ali podporo sekciji vabimo k sporočanju interesa na kontakt 01/ 292 73 17 ali meri.rozac@szslo.si. Na navedenih kontaktih lahko pridobite tudi dodatne informacije o delovanju sekcije.

Comments


Arhiv
bottom of page