top of page

Novice

Vodstvo Socialne zbornice Slovenije na Dolenjskem

20. februarja 2023 je v Domu starejših občanov Trebnje potekalo delovno srečanje vodstva Socialne zbornice Slovenije z župani, direktorji socialnovarstvenih organizacij in drugimi deležniki Dolenjske regije. Gre za drugo tovrstno regijsko srečanje v predsedniškem mandatu Brede Božnik, predsednice Socialne zbornice Slovenije.


Namen delovnega srečanja je bila predstavitev socialne zbornice in predstavitev programa za delo, prepoznava aktualnih potreb, izmenjava stališč, pobud in drugih odprtih vprašanj s področja socialnega varstva v lokalnem okolju, z namenom oblikovanja skupnih stičišč za potrebno nadaljnjo obravnavo na področju socialnega varstva v Republiki Sloveniji.


Na srečanju je uvodoma vse prisotne pozdravila Petra Kušar Stojakovič, direktorica Doma starejših občanov Trebnje.


V nadaljevanju je Breda Božnik, predsednica Socialne zbornice Slovenije in bivša državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter bivša državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje izpostavila, da se bo v mandatu, za katerega je bila izvoljena, zavzemala za iskanje rešitev ter sistemsko ureditev financiranja pripravništva na področju socialnega varstva. Prav tako tudi za odpravo kadrovske problematike, ki je prisotna na področju socialnega varstva.


Vilko Kolbl, mag., generalni sekretar zbornice je poudaril, da je organiziranje kompetentne mreže, ki bo uspešno odgovarjala na potrebe uporabnikov po svetovalnem delu in izobraževanju strokovnih delavcev, strokovnih sodelavcev in drugih, ena izmed ključnih nalog v prihodnosti na področju socialnega varstva. Strokovno delo na področju socialnega varstva, kot je individualno svetovalno delo bo v prihodnje zahtevalo večji aganžma in finančni vložek v izobraževanje in usposabljanje, kar je tudi prioritetna naloga Socialne zbornice Slovenije.


Nebojša Golić, namestnik generalnega sekretarja zbornice je povedal, da socialno zbornico vidi predvsem kot prostor za sodelovanje, povezovanje in soustvarjanje vseh deležnikov na področju socialnega varstva. Navezal se je na temo kadrovske podhranjenosti na področju socialnega varstva in pri tem in poudaril, da se zbornica v zadnjih letih srečuje s povečanim številom prijav kandidatov k strokovnemu izpitu na področju socialnega varstva. Poročal je, da je v predlanskem in lanskem letu k strokovnemu izpitu pristopilo več kot 400 kandidatov. Ob navedenem se postavlja vprašanje, kje se zaposluje kader z opravljenim strokovnim izpitom s področja socialnega varstva, glede na ponavljajoče se razpise za zaposlitev na delovnih mestih za strokovne delavce.


V nadaljevanju podajamo izjavo za javnost, ki je bila pripravljena o delovnem srečanju.


Izjava za javnost_delovno_srečanje_Dolenjska_200223
.pdf
Download PDF • 153KB


Comments


Arhiv
bottom of page