top of page
KDAJ?

Petek, 20. september 2019

od 10.00 do 13.00

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Kakovost strokovnega dela na področju socialnega varstva zahteva stalno izboljšavo in prilagoditve glede na sistemske, družbene in demografske spremembe.

 

Veljavna Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS, št. 39/13) je med glavne cilje resolucije določila »Izboljševanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči s povečanjem učinkovitosti upravljanja in vodenja izvajalskih organizacij, povečanjem njihove avtonomije ter upravljanjem kakovosti in zagotavljanjem večjega vpliva uporabnikov in predstavnikov uporabnikov na načrtovanje in izvajanje storitev.«

 

Z osvetlitvijo stanja kakovosti strokovnega dela na področju socialnega varstva in iskanju odgovorov na odprta vprašanja, kdo mora poskrbeti za kakovost strokovnega dela, na kakšen način se spremlja uspešnost in učinkovitost izvajanja storitev in programov ter potreb po razvoju novih pristopov dela in usposabljanju strokovnega kadra, in na še mnoga druga vprašanja povezana z razvojem strokovnega dela na področju socialnega varstva, bomo govorili na tretjem socialnem klubu.

Sodelujoči

  • Tatjana Arnšek, Socialna inšpekcija

  • Anita Bregar, Center za socialno delo Gorenjska, Enota Jesenice

  • Simon Strgar, Dom starejših občanov Šiška

  • Petra Hameršak, Socialno varstveni zavod Hrastovec

  • Hana Košan, Društvo Kralji ulice

  • dr. Andreja Rafaelič, Inštitut RS za socialno varstvo

Moderatorka

Socialni klub je zamišljen na forumski način, v katerem se bo po predstavitvah izvedla širša javna razprava. Socialni klub bo moderirala mag. Barbara Kobal Tomc, podpredsednica Socialne zbornice Slovenije.

PROGRAM
PREDAVATELJICI

3. SOCIALNI KLUB 
Tema: Kakovost strokovnega dela na področju
socialnega varstva

*Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Prijava

 

Udeležencem socialnega kluba bodo predstavljeni podatki, dejstva, zakonodaja, praksa, pogledi in mnenja sodelujočih v razpravi, ki tako ali drugače (so)delujejo na področju izvajanja socialno varstvenih programov.

 

V okviru Socialnega kluba bomo zagotovili strokovno vodeno razpravo, na katero bodo vabljeni člani zbornice.

Udeležba na socialnem klubu je brazplačna. Število mest za prijave je omejeno, zato priporočamo, da se udeleženci pravočasno prijavite. 

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

Helena KOCJANČIČ

tel.: 01 292 73 22

e-pošta: helena.kocjancic@szslo.si

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na socialni klub obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

LOKACIJA
bottom of page