top of page

Krepitev sistema socialnega varstva na področju varstva otrok, vključno s standardi in protokoli za delo z otroci in mladostniki beguncev in migrantov ter otroki in mladostniki brez spremstva

Projekt “Krepitev sistema socialnega varstva na področju varstva otrok, vključno s standardi in protokoli za delo z otroci in mladostniki beguncev in migrantov ter otroki in mladostniki brez spremstva” v partnerskem odnos z UNICEFOM, in sicer v sklopu tehnične misije, deluje v okviru “ONE UNICEF Refugee and Migrant response”.

 

Glavni cilj projekta je razvoj dodatne strokovne usposobljenosti strokovnih delavcev, sodelavcev ter vseh, ki delajo na področju socialne varnosti na področju migrantov in beguncev s čim večjim zagotavljanjem boljšega odziva in storitev skladno z družbenimi spremembi na tem področju. Poudarek je na zagotavljanju kakovosti vključevanja otrok in mladostnikov beguncev in migrantov ter otrok in mladostnikov brez spremstva, z identifikacijo ključnih strokovnih kompetenc za delo s to ciljno populacijo.

Nosilec projekta

Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

Projektni partnerji

UNICEF, Pavšičeva ulica 1 , 1000 Ljubljana 

Čas trajanja projekta

 

25. 9. 2016 – 31. 12. 2016

 

Namen projekta in projektne aktivnosti 

Trenutni položaj beguncev in priseljencev, ki so bili na poti ter trenutno poskušajo urediti svoje življenje v Sloveniji, je pokazal, da je sistem področja varstva otrok na področju migracij, vključno s področjem zaščite in vključevanja otrok, relativno šibek, nerazvit in razdrobljen.

 

V sektorju socialnih storitev v Sloveniji obstaja 11.170 strokovnjakov od tega 250 strokovnih delavcev (v skladu s 69 . členom Zakona o socialni varnosti), ki delajo z otroki in mladostniki. Ta številka ne vključuje delavcev, ki zagotavljajo finančne socialne prejemke, namenjene otrokom in mladini, na primer pomoč otrokom, subvencija vrtca za predšolske otroke.

 

Socialna zbornica Slovenije kot osrednje strokovno združenje v skladu s 77. členom Zakona o socialni varnosti opravlja številne naloge, vključno z določitvijo vsebine in izvedbo strokovnega izpita, obveznega za vse strokovnjake, ki delajo na področju socialnih storitev ter opravlja nalogo načrtovanja in organizacijo stalnega strokovnega izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev in sodelavcev v organizacijah za socialno varnost.

 

Trenutno obstaja razkorak v strokovnih navodilih za strokovni izpit v zvezi z zaščito otrok, standardov in protokolov za delo z otroci in mladostniki beguncev in migrantov ter otroki in mladostniki brez spremstva. Strokovna navodila so tudi brez posebnih standardov, ki bi bili razviti za strokovnjake, ki aktivno delujejo na področju socialnega varstva, zato smo v sklopu projekta definirali naslednja dva projektna cilja:

 

  1. Posodobitev in nadgradnja programa izvajanja za strokovni izpit s področja socialnega varstva na temo ''Varstva otrok'', standardov in protokolov za delo z otroci in mladostniki beguncev in migrantov ter otroki in mladostniki brez spremstva. Za pripravo posodobljenega in nadgrajenega programa za strokovni izpit se bo oblikovala strokovna skupina, sestavljena iz 6 strokovnjakov, ki bo delovala na vsebini posodobitve in nadgradnje programa. Program bo del standardnega strokovnega izpita s strani Socialne zbornice Slovenije od leta 2017 dalje, ki ga uspešno opravi okoli 140 posameznikov letno.

  2. Pripraviti izhodišča za program izobraževanja in usposabljanja na področju "Varstva otrok'' s poudarkom na delu z begunskimi otroci in mladostniki beguncev in migrantov ter otroki in mladostniki brez spremstva. Izhodišča bo pripravila strokovna skupina 6 strokovnjakov s tega področja. Program izobraževanja in usposabljanja na področju "Varstva otrok" bo namenjen ciljni skupini strokovnjakov in sodelavcev iz javnih in zasebnih organizacij, ki opravljajo socialne, zdravstvene, izobraževalne storitve za delo z otroci in mladostniki beguncev in migrantov ter otroki in mladostniki brez spremstva.

 
Info

 

Vilko Kolbl, mag., generalni sekretar

Elektronski naslov:

Telefon: 01 292 73 10

bottom of page