Sekcija socialnovarstvenih programov

Sekcija socialnovarstvenih programov (v nadaljevanju: sekcija) pri Socialni zbornici Slovenije združuje predstavnike različnih organizacij na področju socialnovarstvenih programov in deluje v skladu s sprejetim Poslovnikom o delu Sekcije socialnovarstvenih programov.

Namen sekcije je skrb za skladno delovanje stroke in izvajalcev, strokovni razvoj ter razvijanje novih oblik strokovnega dela na področju socialnovarstvenih programov.

Naloge sekcije na področju socialnovarstvenih programov so: 


    • usklajevanje in zastopanje skupnih interesov članov sekcije;
    • obravnava strokovnih vprašanj in podlag za delo;
    • sodelovanje pri sprejemanju in spreminjanju predpisov ter strateških dokumentov;
    • dajanje pobud pristojnim ustanovam za razvoj novih oblik socialnovarstvenih programov;
    • spodbujanje povezovanja organizacij;
    • širitev prostora za delovanje in izvrševanje poslanstva organizacij;
    • seznanjanje članov sekcije o delu sekcije;
    • podaja letnega poročilo o delu sekcije;
    • opravljanje drugih nalog v skladu z letnim programom dela sekcije.

 

Predsednica sekcije je mag. Suzana Puntar, podpredsednica sekcije pa je Suzi Kvas.


Kontakt:

 

Helena KOCJANČIČ, univ. dipl. soc.
helena.kocjancic@szslo.si

tel. +386 (0)1 292 73 22
fax. +386 (0)1 292 73 11


Dokumenti:

          Poslovnik o delu Sekcije socialnovarstvenih programov