top of page

Prijava na dogodek

Socialna zbornica Slovenije načrtuje in organizira programe strokovnega usposabljanja (posveti, seminarji) in jih izvaja v sodelovanju z zunanjimi izvajalci, strokovnjaki predvsem iz področja socialnega varstva, šolstva, zdravstva, pravosodja, pa tudi še iz drugih področij.

bottom of page