top of page

Sekcija za razvoj organiziranega prostovoljstva v socialnem varstvu 

 

Sekcija združuje kolektivne člane Socialne zbornice Slovenije in individualne člane kot predstavnike le-teh, ki v svoje delovanje že vključujejo organizirano prostovoljstvo. Sestavljena je po načelu regijske pokritosti in deluje skladno s sprejetim Poslovnikom o delu sekcije za razvoj organiziranega prostovoljstva v socialnem varstvu.

 

Poslanstvo sekcije je predvsem v koordinaciji področja, ki se ukvarja z organiziranim prostovoljstvom, usklajevanjem organizacij pred zahtevnejšimi skupnimi nalogami in zastopanje v primeru skupnih interesov.

 

Nameni in cilji sekcije so:

  • koordinacija pri zastopanju skupnih interesov na področju razvoja organiziranega prostovoljstva na področju socialnega varstva;

  • aktivno sodelovanje pri spreminjanju zakonodaje, ki vpliva na področje, zagovarjanje skupnih ciljev pred vplivnimi skupinami, političnimi strankami, institucijami in posamezniki v Republiki Sloveniji in v Evropski uniji;

  • spodbujanje povezovanja organizacij na področju organiziranega prostovoljstva na programskem, strokovnem in organizacijskem področju za večjo učinkovitost človeških, finančnih in materialnih virov ter za nepristransko in nevtralno pomoč kar se da velikemu številu upravičencev.

 

V mandatnem obdobju 2022 do 2026 deluje 19 članic in članov sekcije, ki so zaposleni v organizacijah na področju socialnega varstva. Predsednik sekcije je Amir Crnojević, podpredsednica sekcije je mag. Barbara Žgajner. Pri delu sekcije sodeluje tudi strokovna služba zbornice.

Kontaktna oseba:

Eva KRIŽNAR, dipl. soc. geront. (VS.)

eva.kriznar@szslo.si

tel. +386 (0)1 292 73 14

fax. +386 (0)1 292 73 11

Dokumenti:

           Poslovnik o delu sekcije za razvoj organiziranega prostovoljstva v socialnem varstvu 

bottom of page