top of page

Pravno svetovanje za člane zbornice

 

Socialna zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) na podlagi 77. člena Zakona o socialnem varstvu in 5. odstavka 22. člena Statuta Socialne zbornice Slovenije,  skladno s svojim namenom in poslanstvom, kot osrednje strokovno združenje na področju socialnega varstva, s ciljem razvoja in dviga strokovne ravni, izvajanja socialno varstvene dejavnosti ter nudenja pomoči in podpore, nudi svojim članom pravno svetovanje.

Pravno svetovanje je za člane zbornice začetne pol ure brezplačno. Pravno svetovanje bo osebno izvajal pravni strokovnjak z dolgoletnimi strokovnimi izkušnjami in opravljenim pravniškim državnim izpitom na naslednjih področjih:

  • zakonodaja s področja socialnega varstva, ki je neposredno povezana z dejavnostmi zbornice;

  • ustanavljanje novih pravnih subjektov, pomoč pri sestavi in pregledu splošnih ustanovitvenih aktov;

  • svetovanje na področju delovnega prava za delodajalce ali delavce (svetovanje pri sestavi in sprejemanju splošnih pravnih aktov delodajalca, svetovanje pri zaposlovanju in prenehanju delovnega razmerja, pomoč pri sklepanju, pogajanjih in sestavi pogodb o zaposlitvi, svetovanje pri urejanju raznih kadrovskih zadev, kot so odmera dopusta, razporejanje delovnega časa ...);

  • svetovanje pri sestavi, pogajanjih in odpovedi vseh vrst gospodarskih in drugih civilnopravnih pogodb;

  • svetovanje s področja varstva osebnih podatkov (GDPR).

 

V kolikor se želite naročiti na pravno svetovanje, pošljite svoje povpraševanje na naslov info@szslo.si, skupaj s pripadajočo dokumentacijo. Strokovna sluzba zbornice bo sprejela vaše povpraševanje in ga posredovala pravnemu strokovnjaku, vam pa sporočila prvi prosti termin.
 

Pravno svetovanje poteka osebno na sedežu zbornice, predvidoma vsak prvi četrtek v mesecu od 14. do 15. ure.


Kontakt:

 

Maša Česen, dipl. org. turiz.

info@szslo.si
tel. +386 (0)1 292 73 10

bottom of page