top of page

Sekcija organizacij na področju integracije migrantov

 

Sekcija organizacij na področju integracije migrantov (v nadaljevanju: sekcija), pri Socialni zbornici Slovenije združuje predstavnike različnih organizacij na področju socialnega varstva, ki delajo na področju integracije migrantov.

Sekcija je ustanovljena v sklopu projekta Erasmus + v 2016 EAC/A04/2015, - Sodelovanje za inovacije in izmenjavo primerov dobrih praks ter akcije KA202, Strateška partnerstva in sicer na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja - projekt ''Celostni pristop za uspešno integracijo migrantov.''

 

Poslanstvo sekcije je predvsem povezovanje in krepitev strok s področja socialnega varstva na področju integracije migrantov.

Nameni in cilji sekcije so:

  • povezovanje skupnih nalog in zastopanje skupnih interesov na področju integracije migrantov, za boljši družbeni in socialni položaj najbolj ranljivih posameznikov;

  • priprava predlogov za izboljšanje, spreminjanje ali odpravljanje takšnega položaja;

  • opozarjanje na vse oblike družbene izključenosti, neenakosti, ogroženosti človeškega dostojanstva;

  • izmenjava informacij med organizacijami;

  • spodbujanje razvoja različnih strok zaposlenih na področju integracije migrantov, organiziranje in razvijanje različnih oblik sodelovanja zaposlenih ter skrb za kontinuirano izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na področju integracije migrantov.

 

Predsednik sekcije je mag. Franci ZLATAR, podpredsednik sekcije pa je dr. Franci JAZBEC. 

Kontaktna oseba:

 

Karmen GODINA, dipl. soc. del. (UN.) 

karmen.godina@szslo.si 

tel. +386 (0)1 292 73 16

fax. +386 (0)1 292 73 11

Dokumenti:

NOVICE IN DOGODKI ČLANOV SEKCIJE 

bottom of page