top of page

Prijava na socialni klub

Pri Socialni zbornici Slovenije v letu 2023 nadaljujemo z izvajanjem socialnih klubov, to je strokovnih srečanj, na katerih strokovnjaki in zainteresirana javnost neformalno razpravljajo o aktualnih temah s področja socialnega varstva. Organizacija strokovnih srečanj je ena izmed neposrednih nalog zbornice, ki jih ta opravlja za svoje člane. Ob novih razvojnih možnostih področja socialnega varstva želi zbornica z obuditvijo socialnih klubov zagotoviti družbeni prostor za oblikovanje jasnih usmeritev in stališč, ki bodo izvajalcem in predvsem članom zbornice v pomoč pri njihovem strokovnem delu.​

bottom of page