top of page

Ugovori

Socialna zbornica Slovenije na podlagi 77. člena Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju: ZSV) in v skladu s Pravilnikom o reševanju ugovorov zoper opravljene socialno-varstvene storitve zasebnikov kot nosilka javnega pooblastila rešuje oziroma preizkuša ugovore iz 94. člena ZSV, ki določa, da lahko upravičenec, ki ni zadovoljen z opravljeno socialno varstveno storitvijo s strani zasebnega izvajalca, zoper opravljeno socialno varstveno storitev vloži ugovor v roku 8 dni, odkar je bila navedena storitev opravljena.

 

Kontaktna oseba:

 

Barbara MIKLAVČIČ, mag. soc. del. 

barbara.miklavcic@szslo.si

tel. +386 (0)1 292 73 22

fax. +386 (0)1 292 73 11

bottom of page