top of page

Sekcije

 

Na podlagi izkazanega strokovnega interesa članov Socialne zbornice Slovenije se lahko kot oblike samostojnega strokovnega delovanja pod okriljem zbornice ustanovijo sekcije za posamezne strokovne dejavnosti, strokovna področja posameznih dejavnosti (strokovno povezovanje) ali glede na območje delovanja (regionalno povezovanje) članov zbornice.

bottom of page