Zaposleni v zbornici

 

Strokovne, organizacijske, tehnične in administrativne naloge za izvajanje programa dela Socialne zbornice Slovenije zagotavlja strokovna služba zbornice.

 

Uradne ure strokovne službe Socialne zbornice Slovenije:

 

  • dopoldan: ponedeljek, sreda in petek od 9. do 12. ure,

  • popoldan: sreda od 14. do 16. ure.

 

Za doseganje kakovostnih rezultatov izvajanja programa dela zbornice notranja organiziranost zbornice upošteva načela strokovnosti, funkcionalnosti, racionalnosti in ekonomičnosti dela, ob smiselnem uveljavljanju soupravljanja zaposlenih delavcev, kar omogoča delavcem strokovne službe samoiniciativnost, ustvarjalnost in poklicni razvoj ter od njih terja popolno prevzemanje odgovornosti za izvajanje nalog.

 

Kontakti zaposlenih
vilko-kolbl.jpg
VILKO KOLBL

mag., univ. dipl. soc. del.

Generalni sekretar

Tel. 01 292 73 10

vilko.kolbl@szslo.si

maša-česen.png
MAŠA ČESEN

dipl. org. turiz.

Tajništvo - poslovna sekretarka

Tel. 01 292 73 10

Faks 01 292 73 11

info@szslo.si

urška-borišek-grošelj.jpg
URŠKA BORIŠEK GROŠELJ

mag.

Svetovalka za organizacijo strokovnega izobraževanja in usposabljanja na področju socialnega varstva

Namestnica generalnega sekretarja

 

Tel. 01 292 73 14

urska.borisek@szslo.si

nebojša-golić.jpg
NEBOJŠA GOLIĆ

univ. dipl. soc. del.

Svetovalec za izobraževalno dejavnost in preverjanje znanja na področju socialnega varstva

 

Tel. 01 292 73 19

strokovni.izpit@szslo.si

nebojsa.golic@szslo.si

mihael-markoč.jpg
MIHAEL MARKOČ

univ. dipl. soc. del.

Svetovalec za izobraževalne programe na področju socialnega varstva

Tel. 01 292 73 22

mihael.markoc@szslo.si

eva-križnar.png
EVA KRIŽNAR

dipl. soc. geront. (VS.)

Svetovalka za projekte in javna pooblastila na področju socialnega varstva

 

Tel. 01 292 73 15

eva.kriznar@szslo.si

Slika_splet.png
VESNA MALETIČ

univ. dipl. soc. kult. in sinol.

Svetovalka za področje supervizije in izobraževalno dejavnost na področju socialnega varstva 

 

Tel. 01 292 73 20

vesna.maletic@szslo.si

meri-rožac.png
MERI ROŽAC

dipl. soc. del. (UN.)

Izobraževalni center Socialne zbornice 

 

Organizatorka izobraževanj

Tel. 01 292 73 17

ic@szslo.si

meri.rozac@szslo.si