top of page

Zaposleni v zbornici

 

Strokovne, organizacijske, tehnične in administrativne naloge za izvajanje programa dela Socialne zbornice Slovenije zagotavlja strokovna služba zbornice.

 

Uradne ure strokovne službe Socialne zbornice Slovenije:

 

  • dopoldan: ponedeljek, sreda in petek od 9. do 12. ure,

  • popoldan: sreda od 14. do 16. ure.

 

Za doseganje kakovostnih rezultatov izvajanja programa dela zbornice notranja organiziranost zbornice upošteva načela strokovnosti, funkcionalnosti, racionalnosti in ekonomičnosti dela, ob smiselnem uveljavljanju soupravljanja zaposlenih delavcev, kar omogoča delavcem strokovne službe samoiniciativnost, ustvarjalnost in poklicni razvoj ter od njih terja popolno prevzemanje odgovornosti za izvajanje nalog.

 

Kontakti zaposlenih
vilko-kolbl_edited.jpg
VILKO KOLBL

mag., univ. dipl. soc. del.

Generalni sekretar

Tel. 01 292 73 10

vilko.kolbl@szslo.si

nebojša-golić.jpg
NEBOJŠA GOLIĆ

univ. dipl. soc. del.

Svetovalec za izobraževalno dejavnost in preverjanje znanja na področju socialnega varstva

 

Tel. 01 292 73 19

strokovni.izpit@szslo.si

nebojsa.golic@szslo.si

meri-rožac.png
MERI ROŽAC

dipl. soc. del. (UN.)

Izobraževalni center Socialne zbornice 

 

Organizatorka izobraževanj

Tel. 01 292 73 17

ic@szslo.si

meri.rozac@szslo.si

Tjaša_foto_edited_edited_edited_edited_e
TJAŠA BRATUŠ

dipl. soc. del. (UN.)

Svetovalka za izobraževalne programe na področju socialnega varstva

Tel. 01 292 73 22

tjasa.bratus@szslo.si

eva-križnar.png
EVA KRIŽNAR

dipl. soc. geront. (VS.)

Svetovalka za preverjanje znanja na področju socialnega varstva

 

Tel. 01 292 73 15

eva.kriznar@szslo.si

Fotografija za objavo na spletu.jpg
NEŽA PODLIPNIK

mag. soc. del. 

Svetovalka za področje supervizije in izobraževalno dejavnost na področju socialnega varstva 

 

Tel. 01 292 73 14

neza.podlipnik@szslo.si

IMG-8bb6b81e05d5403b58a1099b12078a26-V.jpg
KARMEN GODINA 

dipl. soc. del. (UN.)

Svetovalka za organizacijo strokovnega izobraževanja in usposabljanja na področju socialnega varstva

 

Tel. 01 292 73 16

karmen.godina@szslo.si

Barbara_foto.jpg
Barbara MIKLAVČIČ 

mag. soc. del. 

Svetovalka za projekte in javna pooblastila

Tel. 01 292 73 20

Faks 01 292 73 11

barbara.miklavcic@szslo.si

maša-česen.png
MAŠA ČESEN

dipl. org. turiz.

Tajništvo - poslovna sekretarka

Tel. 01 292 73 10

Faks 01 292 73 11

info@szslo.si

bottom of page