top of page

Sekcija za supervizorje z licenco na področju socialnega varstva

 

Sekcije supervizorjev z licenco na področju socialnega varstva v Sloveniji deluje v okviru Socialne zbornice Slovenije (v nadaljevanju: zbornice). Ustanovljena je za mandatno obdobje 2021-2025. Usklajevanje Poslovnika o delu sekcije supervizorjev z licenco na področju socialnega varstva za aktualno mandatno obdobje še poteka. 

 

Namen sekcije je skrb za skladno delovanje supervizorjev z licenco na področju socialnega varstva, zastopanje skupnih interesov za strokovni razvoj in večjo učinkovitost supervizije strokovnega dela ter za razvoj sodelovanja s supervizorji drugih področij na ravni države in mendarodno.

 

Naloge sekcije supervizorjev z licenco na področju socialnega varstva:

 

  • spodbujanje in povezovanje supervizorjev z licenco na področju socialnega varstva za razvoj supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva;

  • predlaganje novosti in izboljšav supervizije strokovnega dela in pridobivanje novih znanj supervizorjev;

  • opozarjanje na vse oblike nepravilnosti pri izvajanju supervizije strokovnega dela;

  • sodelovanje pripravi slovenske zakonodaje na področju supervizije strokovnega dela;

  • priprava ali posredovanje informativnih in izobraževalnih publikacij;

  • oblikovanje strokovnih odzivov supervizorjev v javnosti z namenom osveščanja širše javnosti o superviziji kot metodi strokovnega dela;

  • seznanjanje članov sekcije o delu sekcije in aktualnih dohodkih;

  • podaja letno poročilo o delu sekcije;

  • opravljanje drugih nalog v skladu z letni programom dela sekcije.

Predsednica sekcije je dr. Katarina Kompan Erzar, podpredsednica sekcije je mag. Danica Hrovatič. 

Kontaktna oseba:

Neža PODLIPNIK, mag. soc. del.  

neza.podlipnik@szslo.si 

tel. +386 (0)1 292 73 14

fax. +386 (0)1 292 73 11

 

 

bottom of page