Certificiranje

 

NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA SOCIALNI OSKRBOVALEC /
SOCIALNA OSKRBOVALKA NA DOMU

 

Socialna zbornica Slovenije je vpisana v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, in sicer za izvajanje postopka certificiranja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu. 

 

V postopku certificiranja lahko posameznik pridobi javno veljavno listino o poklicni usposobljenosti, ki je potrebna za opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti: certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji (NPK).

 

Za pridobitev certifikata o NPK Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu mora kandidat dokazati, da ima znanja in spretnosti, ki so zapisana v Katalogu strokovnih znanj in spretnosti Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu.

 

Postopek pridobivanja NPK se v splošnem deli na tri sklope:

 • prijava kandidata,

 • svetovanje in priprava zbirne mape,  

 • preverjanje in potrjevanje NPK.

 

POGOJI ZA PRIJAVO

Če želite pridobiti certifikat o NPK Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu, morate izpolnjevati naslednje pogoje, določene s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti:

 • končana osnovna šola,

 • vsaj 5 let delovnih izkušenj pri delu z ljudmi, ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih in oseb s posebnimi potrebami,

 • starost najmanj 21 let,

 • zaključen verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe.

 

PRIJAVA V POSTOPEK 

 

Kandidati se prijavijo s prijavnim obrazcem (Obr. SO-01), h kateremu morajo priložiti naslednja dokazila:

 • dokazilo o izobrazbi,

 • dokazila o ustreznih delovnih izkušnjah,

 • potrdilo o zaključenem programu usposabljanja s področja socialne oskrbe.

UPORABNE SPLETNE STRANI

Nacionalna poklicna kvalifikacija

Državni izpitni center

Nacionalno informacijsko središče za poklicne kvalifikacije

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 

 

Kontaktna oseba:

 

Eva KRIŽNAR, dipl. soc. geront. (VS.)

eva.kriznar@szslo.si

tel. +386 (0)1 292 73 15

fax. +386 (0)1 292 73 11

Dokumenti:

KONTAKT

 

Socialna zbornica Slovenije

Ukmarjeva ulica 2

1000 Ljubljana

Telefon: 01 292 73 10

Email: info@szslo.si

URADNE URE

 

Uradne ure strokovne službe Socialne zbornice Slovenije:

 

 • dopoldan: ponedeljek, sreda in petek od 9. do 12. ure

 • popoldan: sreda od 14. do 16. ure.

© 2021 by Socialna zbornica Slovenije                                                                                                                            Politika zasebnosti     |     Raba piškotkov