Volitve članov Skupščine Socialne zbornice Slovenije in njenih organov za mandatno obdobje 2022 - 2026

Delo Skupščine Socialne zbornice Slovenije in njenih organov v mandatnem obdobju 2018 – 2022 se zaključuje. Na podlagi 5. člena Pravilnika o volitvah članov zbornice v skupščino in druge organe Socialne zbornice Slovenije št. 1849/2020-SZS/SK-PRED, z dne 18. 9. 2020 (v nadaljevanju: Pravilnik o volitvah) je podpredsednica Socialne zbornice Slovenije po pooblastilu predsednika Socialne zbornice Slovenije dne 23. 9. 2021 izdala Sklep o razpisu volitev članov skupščine Socialne zbornice Slovenije za mandatno obdobje 2022 – 2026, št. 2029/2021-SZS/VOL-PRED. V navedenem sklepu se za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila določi ponedeljek, 27. september 2021.

         Obvestilo generalnega sekretarja članicam in članom Socialne zbornice Slovenije za izvedbo rednih volitev 2022

Socialna zbornica Slovenije v nadaljevanju objavlja:

 • Pravilnik o volitvah članov zbornice v skupščino in druge organe Socialne zbornice Slovenije, 

 • Sklep o razpisu volitev članov skupščine Socialne zbornice Slovenije za mandatno obdobje 2022 – 2026, 

 • Poziv članicam in članom Socialne zbornice Slovenije,

 • Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za volitve članov skupščine Socialne zbornice Slovenije, 

 • Sklep o določitvi števila elektorjev, volilnih skupin in števila članov znotraj volilnih skupin za volitve članov skupščine Socialne zbornice Slovenije,

 • OBRAZCE:

  • Obrazec SZS-V-I/IND: Predlog kandidata za člane skupščine – predstavniki individualnih članov Socialne zbornice Slovenije, 

  • Obrazec SZS-V-II/KOL: Predlog kandidata za člane skupščine – predstavniki kolektivnih članov Socialne zbornice Slovenije,

  • Obrazec SZS-V-III: Predlog kandidature v organe Socialne zbornice Slovenije.  

 

 

Pomembni datumi

 

 1. 27.9.2021 – Dan, ki je določen kot dan razpisa volitev in s katerim začnejo teči roki za volilna opravila.

 2. 28.10.2021 – Rok za posredovanje kandidatur in seznamov izvoljenih elektorjev ter zahtevanih dokazil.

 3. 30.11.2021 – Člani zbornice, ki imajo volilno pravico, najpozneje do tega dne vrnejo volilno gradivo, ki vsebuje volilno karto in glasovnico.

 4. 7.12.2021 – Komisija za volitve in imenovanja Socialne zbornice Slovenije sprejme Poročilo o izidu volitev članov skupščine Socialne zbornice Slovenije.

 5. 7.12.2021 – Komisija za volitve in imenovanja Socialne zbornice Slovenije objavi Poziv za vložitev kandidature za člane Komisije za volitve in imenovanja ter Častnega razsodišča, za katere lahko kandidirajo le člani skupščine Socialne zbornice Slovenije.

 6. 22.3.2022 – Predvideni datum seje skupščine Socialne zbornice Slovenije.  

 

Vprašanja in pojasnila o poteku volitev

 

Za vse informacije o poteku volitev članov zbornice v skupščino in druge organe Socialne zbornice Slovenije lahko kontaktirate strokovnega delava Nebojšo Golića, ki je dosegljiv ob torkih in četrtkih, od 9.00 do 10.00 ure na tel. št. 01/292-73-10 ali po elektronski pošti volitve@szslo.si

 

Na vprašanja, ki jih boste tekom tedna posredovali na navedeni elektronski naslov, bomo podali odgovore v roku treh delovnih dni.  

Vsa vprašanja, ki bodo pisno zastavljena bodo tudi javno objavljena na spletni strani Socialne zbornice Slovenije, pod rubriko »Volitve 2022«. 

 

 

Dokumentacija: