Supervizija

 

SUPERVIZIJA STROKOVNEGA DELA NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA

 

Socialna zbornica Slovenije izvaja supervizijo strokovnega dela kot javno pooblastilo od leta 1995, v skladu s četrto točko 59. člena Statuta Socialne zbornice Slovenije in v skladu s Pravilnikom o načrtovanju, spremljanju in izvajanju strokovnega dela na področju socialnega varstva, katerega podlaga je 7. alinea drugega odstavka 77. člena Zakona o socialnem varstvu.

 

Socialna zbornica izvaja načrtovanje, izvajanje in spremljanje supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva. Načrtovanje poteka vsako leto z objavo javnega razpisa za izbiro supervizorjev strokovnega dela za podelitev licenc, objavo liste izbranih supervizorjev na spletni strani zbornice, izvajanjem programov usposabljanja za supervizijo strokovnega dela v socialnem varstvu ter spremljanje izpolnjevanja pogojev supervizorjev za ohranitev licence, oziroma preklic licence v primeru neizpolnjevanja pogojev. Supervizijo strokovnega dela na področju socialnega varstva v letu 2019 opravlja 96 supervizorjev z licenco.
 
Supervizijo izvajajo supervizorji, ki so na listi in so dolžni vsako leto do 30. novembra posredovati Socialni zbornici poročilo o izvajanju supervizije (obr. SUP-02), skupaj s supervizijskim dogovorom (obr. SUP-03). Priporočena cena za izvajanje supervizije strokovnega dela je za eno pedagoško uro  50,00 € (EUR - bruto) za individualno supervizijo in 67,00 € (EUR - bruto) za skupinsko supervizijo. Ceno supervizijske pedagoške ure določijo supervizorji v dogovoru z delodajalci in supervizanti.

Spremljanje izvajanja supervizije vsako leto vključuje analizo supervizijskih poročil in dogovorov, izvajanje analize potreb po superviziji ter pripravo predlogov za izvedbo usposabljanj supervizorjev in razvoj področja supervizije. Enkrat letno je organiziran strokovni posvet supervizorjev v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer si lahko supervizorji izmenjajo strokovna znanja in izkušnje iz prakse ter predstavijo smernice razvoja supervizije. Supervizija kot metoda trajnega učenja iz dela, omogoča kakovostnejše opravljanje socialnovarstvene dejavnosti ter spodbuja poklicni in osebni razvoj na različnih delovnih področjih. Razvoj supervizije in možnosti sodelovanja tudi na področju šolstva in zdravstva predstavlja v prihodnje nov izziv tudi za Socialno zbornico Slovenije.

Imenik zunanjih sodelavcev - supervizorjev z licenco na področju socialnega varstva je pripravljen v skladu z novimi določili 77. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1). Imenik supervizorjev vključuje podatke: priimek in ime supervizorja, telefonsko številko, elektronski naslov, strokovno izobrazbo, izobrazbo za področje strokovnega dela, področje strokovnega dela (storitve, programi, javna pooblastila, leto in opravilno številko izdane licence. Podatki se posodabljajo v primeru sprememb.

Informacija za naročnike supervizije na področju socialnega varstva

Usposabljanje uspervizorjev/supervizork v socialnem varstvu na Fakulteti za socialno delo, Univerze v Ljubljani poteka enkrat letno. 

Kontaktna oseba:

Mihael MARKOČ, univ. dipl. soc. del.; nadomešča Viktorija PEČNIKAR OBLAK, univ. dipl. soc. del.

strokovna.sluzba@szslo.si

tel. +386 (0)1 292 73 20

fax. +386 (0)1 292 73 11

Dokumenti:

KONTAKT

 

Socialna zbornica Slovenije

Ukmarjeva ulica 2

1000 Ljubljana

Telefon: 01 292 73 10

Email: info@szslo.si

URADNE URE

 

Uradne ure strokovne službe Socialne zbornice Slovenije:

 

  • dopoldan: ponedeljek, sreda in petek od 9. do 12. ure

  • popoldan: sreda od 14. do 16. ure.

© 2018 by Socialna zbornica Slovenije                                                                                                Politika zasebnosti     |     Raba piškotkov     |