Supervizija

 

SUPERVIZIJA STROKOVNEGA DELA NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA

 

Socialna zbornica Slovenije na podlagi sedme alineje drugega odstavka 77. člena Zakona o socialnem varstvu kot javno pooblastilo izvaja nalogo načrtovanja in organiziranja supervizije strokovnega dela strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev. Za izvajanje navedenega javnega pooblastila je sprejet Pravilnik o načrtovanju, spremljanju in izvajanju supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva.

Načrtovanje supervizije poteka vsako leto z objavo javnega razpisa za pridobitev licence supervizorja v socialnem varstvu, objavo liste izbranih supervizorjev na spletni strani zbornice, izvajanjem programov usposabljanja za supervizorje ter spremljanjem izpolnjevanja pogojev supervizorjev za ohranitev licence oziroma preklic licence v primeru neizpolnjevanja pogojev.

 

Spremljanje izvajanja supervizije vsako leto vključuje analizo supervizijskih poročil in dogovorov, izvajanje analize potreb po superviziji ter pripravo predlogov za izvedbo usposabljanj supervizorjev in razvoj področja supervizije. Enkrat letno je organiziran strokovni posvet supervizorjev v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer lahko supervizorji izmenjajo strokovna znanja in izkušnje iz prakse ter predstavijo smernice razvoja supervizije. Supervizija kot metoda trajnega učenja iz dela, omogoča kakovostnejše opravljanje socialnovarstvene dejavnosti ter spodbuja poklicni in osebni razvoj na različnih delovnih področjih. Razvoj supervizije in možnosti sodelovanja tudi na področju šolstva in zdravstva predstavlja v prihodnje nov izziv tudi za Socialno zbornico Slovenije.

 

Supervizijo strokovnega dela na področju socialnega varstva izvajajo supervizorji, ki so uvrščeni na listo oziroma imenik zunanjih sodelavcev – supervizorjev z licenco na področju socialnega varstva. Supervizorji so dolžni vsako leto do 30. novembra posredovati Socialni zbornici Slovenije poročilo o izvajanju supervizije (obr. SZS SU-2), skupaj s supervizijskim dogovorom (obr. SZS SU-3). Priporočena cena za izvajanje supervizije strokovnega dela je za eno pedagoško uro  50,00 EUR (bruto) za individualno supervizijo in 67,00 EUR (bruto) za skupinsko supervizijo. Ceno supervizijske pedagoške ure določijo supervizorji v dogovoru z delodajalci in supervizanti.

Imenik zunanjih sodelavcev - supervizorjev z licenco na področju socialnega varstva je pripravljen v skladu z določili tretjega odstavka 77. člena Zakona o socialnem varstvu. Imenik supervizorjev vključuje podatke: priimek in ime supervizorja, telefonsko številko, elektronski naslov, strokovno izobrazbo, izobrazbo za področje strokovnega dela, področje strokovnega dela (storitve, programi, javna pooblastila), leto in opravilno številko izdane licence.

Informacija za naročnike supervizije na področju socialnega varstva

V Sloveniji se izvajajo naslednji študijski programi namenjeni izobraževanju in usposabljanje supervizorjev, ki jih je akreditirala Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu:

-       študijski program za izpopolnjevanje »Usposabljanje supervizorjev/supervizork v socialnem varstvu«, ki poteka na Fakulteti za socialno delo, Univerze v Ljubljani;

-       študijski program za izpopolnjevanje »Supervizija za zakonsko in družinsko terapijo ter svetovanje«, ki poteka na Teološki fakulteti, Univerze v Ljubljani;

-       študijski program druge stopnje »Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje«, ki ga izvaja Pedagoška fakulteta, Univerze v Ljubljani.

 

Kontaktna oseba:

Mihael MARKOČ, univ. dipl. soc. del.

mihael.markoc@szslo.si

tel. +386 (0)1 292 73 20

fax. +386 (0)1 292 73 11

Dokumenti:

KONTAKT

 

Socialna zbornica Slovenije

Ukmarjeva ulica 2

1000 Ljubljana

Telefon: 01 292 73 10

Email: info@szslo.si

URADNE URE

 

Uradne ure strokovne službe Socialne zbornice Slovenije:

 

  • dopoldan: ponedeljek, sreda in petek od 9. do 12. ure

  • popoldan: sreda od 14. do 16. ure.

© 2018 by Socialna zbornica Slovenije                                                                                                Politika zasebnosti     |     Raba piškotkov     |